D01
ANALIZA REALNIH I PREKORAČENIH BRZINA NA DRŽAVNIM PUTEVIMA - OPŠTINA KRALJEVO
ANALYSIS OF OPERATING AND EXCEEDED SPEEDS ON STATE ROADS IN MUNICIPALITY OF KRALJEVO
Vladan Tubić, Draženko Glavić, Nemanja Stepanović, Marina Milenković, Marijo Vidas
Tubić, V., Glavić, D., Stepanović, N., Milenković, M., Vidas, M., (2018). ANALIZA REALNIH I PREKORAČENIH BRZINA NA DRŽAVNIM PUTEVIMA - OPŠTINA KRALJEVO. 13. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kopaonik.
Rezime: Ograničenja brzine predstavljaju važan element svake politike upravljanja brzinama. Međutim, postavljanje ograničenja brzina ne znači automatski poštovanje zahtevanih brzina od strane vozača. Neadekvatno postavljeno ograničenje brzine predstavlja jedan od razloga zašto vozači prekoračuju brzinu. Cilj ovog rada je da se analizira podobnost postavljenih ograničenja brzina i poštovanje od strane vozača na državnim dvotračnim putevima opštine Kraljevo. Od 480 savremenih automatskih brojača koji detektuju i brzine saobraćajnog toka na vangradskoj putnoj mreži Srbije, u fokusu ovog rada je 11 lokacija na teritoriji oštine Kraljevo. Empirijskim istraživanjima su utvrđene vrednosti ograničenja brzina na izabranim lokacijama i vrednosti maksimalnih - slobodnih brzina toka. U radu su takođe, korišćenjem analitičkih modela i metoda, utvrđene slobodne brzine vozila, eksploatacione brzine toka, realne eksploatacione brzine vozila sa ABS-a i analizirane razlike između slobodnih i ograničenih brzina. Istraživanje je pokazalo da što je razlika između slobodne i ograničene brzine veća to je i procenat vozača koji ne poštuju ograničenje brzine veći. Brzina vozila predstavlja srž problema u bezbednosti saobraćaja, i stoga upravljanje brzinama mora predstavljati kompromis između bezbednosti i efikasnosti saobraćaja. Sumarni rezultati ovog rada ukazuju na dominantnu nepodobnost i pitanje kredibiliteta postavljenih ograničenja i potrebu za preispitivanjem kompletnog koncepta upravljanja brzinama.

Ključne reči: upravljanje brzinama, kredibilitet ograničenje, realne brzine

Abstract: Speed limits represent important element of any speed management policy. However, posted speed limits are often disrespected by drivers. Inadequately set speed limit on road is one of the main reasons why drivers overrun speed. The aim of this paper is suitability analysis of posted speed litmits on two-lane state roads in Municipality of Kraljevo. Of the 480 modern automatic traffic counters on Serbian road network, that apart form traffic volume detects and speed in traffic flow, the focus of this paper is on 11 locations in Municipality of Kraljevo. Posted speed limits and free-flow speeds are empiricaly determined for selceted locations. Free-flow speeds and operating speeds are also determined by the use of analytical models and compared with speed sample collected from traffic counters. The reasearch showed that percentage of drivers who do not respect posted speed limits is higher as the differecne between free-flow and limited speed is greater. Vehicle speed is the core element in traffic safety problems, hence speed management must provide compromise between traffic efficency and safety. The results of this paper show dominant inappropriateness and the question of the credibility of the posted speed limits as well as the need for review of complete concept of speed management.

Keywords: speed management, credibility of posted speed limits, operating speeds

Rad je izložio/-la: Nemanja Stepanović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020