D02
UTICAJ STAROSTI VOZILA NA NIVO TEHNIČKIH NEDOSTATAKA ODABRANIH SISTEMA VOZILA NA PODRUČJU REPUBLIKE SRBIJE
INFLUENCE OF VEHICLE AGE ON THE FAILURE RATES OF CERTAIN VEHICLE SYSTEMS IN THE REPUBLIC OF SERBIA
Đorđe Petrović, Dalibor Pešić, Radomir Mijailović
Petrović, Đ., Pešić, D., Mijailović, R., (2018). Uticaj starosti vozila na nivo tehničkih nedostataka odabranih sistema vozila na području Republike Srbije. 13. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kopaonik.
Rezime: U odnosu na druge faktore, uticaj faktora vozilo na bezbednost saobraćaja nije previše istražen u dosadašnjim studijama. Faktor vozilo, u zavisnosti od istraživanja, kao uticajni faktor doprinosi do 28% saobraćajnih nezgoda. Prema zvaničnim statističkim izveštajima na području Republike Srbije, uticaj vozila prepoznat je kao uticajni faktor kod 12% saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima. U ovom radu ispitivano je kako starost vozila utiče na nivo tehničkih nedostataka, koji mogu dovesti do otkaza pojedinih sistema što može prouzrokovati saobraćajnu nezgodu. Sistemi koji su bili ispitivani su kočioni sistem, prednji trap, vidljivost i pneumatici. Na osnovu sprovedene analize uočene su godine starosti vozila u kojima je naročito povećan rizik od pojave nedostatka vozila. Prema tome, date su preporuke kada je tokom eksploatacionog veka vozila poželjno dodatno ispitati određene sisteme vozila.

Ključne reči: vozilo, tehnički nedostaci, starost vozila, sistemi vozila, uticajni faktor

Abstract: Compared to the other factors, the influence of the vehicle factor on road safety has not been examined too much. Depending on the researches, the vehicle factor, as contributing factor contributes to 28% of road traffic accidents. According to the official statistical reports, on the territory of the Republic of Serbia, the vehicles are recognized as contributing factor up to 12% of fatal traffic accidents. This paper examined how vehicle age influence on the level of vehicle failures, which can lead to big failures of some systems and cause a road traffic accident. Vehicle systems that were examined were a braking system, suspension, visibility, and tires. Based on the analysis, we noticed the years of the vehicle age where the risk of a failure of the vehicle was particularly high. According to that, recommendations are given when it is desirable to additionally examine certain vehicle systems during the exploitation life of the vehicle.

Keywords: vehicle, failure, vehicle age, vehicle systems, contributing factor

Rad je izložio/-la: Đorđe Petrović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020