S07
ANALIZA ISKUSTAVA EVROPSKIH ZEMALJA U PRIMENI DVOTRAČNOG PUTA „2+1“ SA ASPEKTA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
ANALYSIS OF EXPERIENCE OF EUROPEAN COUNTRIES IN THE APPLICATION OF THE TWO-LANE ROAD "2 + 1" FROM THE ASPECT OF TRAFFIC SAFETY
Miloš Petković, Nemanja Stepanović, Anica Kocić
Petković, M., Stepanović, N., Kocić, A., (2018). ANALIZA ISKUSTAVA EVROPSKIH ZEMALJA U PRIMENI DVOTRAČNOG PUTA „2+1“ SA ASPEKTA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA. 13. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kopaonik.
Rezime: Putevi predstavljaju značajne resurse i najvažnije javne investicije jedne zemlje. Putna mreža predstavlja osnovu za dobro funkcionisanje svih aspekata jedne države, a dvotračni putevi za dvosmerni saobraćaj se izdvajaju kao jedan od najznačajnijih funkcionalnih delova putne mreže. Značaj ovih puteva se ogleda u visokom procentualnom učešću u ukupnoj putnoj mreži i veličini transportnog rada koji se na njima realizuje. Sa funkcionalnog aspekta kod dvotračnih puteva često je nemoguće obezbediti zahtevani nivo usluge puteva tj. neometano i bezbedno kretanje vozila u glavnom saobraćajnom toku, uz realizovanje željenih brzina. Dostizanje zahtevane efikasnosti i očuvanje bezbednosti inicira primenu nekonvencionalnih rešenja u projektovanju dvotračnih puteva. Iskustva evropskih zemalja ukazuju da primena profila dvotračnog puta „2+1“ može biti adekvatno rešenje, jer se racionalnim ulaganjem povećava mogućnost preticanja, kapacitet puteva, nivo usluge i nivo bezbednosti u saobraćajnom toku. Ovaj profil čine dve saobraćajne trake, po jedna za svaki od smerova vožnje i jedna traka za preticanje koja se naizmenično koristi. Cilj ovog rada se ogleda u sagledavanju najboljih praksi evropskih zemalja u primeni prethodno pomenutog profila i u ukazivanju na mogućnosti unapređenja mreže dvotračnih puteva u našoj zemlji.

Ključne reči: efikasnost saobraćaja, bezbednost saobraćaja, „2+1“, trake za preticanje

Abstract: Roads are valuable resources and the most important public investment of a country. Road network is the basis for the good functioning of all aspects of a country, and two-lane national roads are one of the most important functional part of the road network. The significance of these roads is reflected in high participation percentage in the total road network and the size of the transport work that is actualized on them. According to general understanding of the functional system of roads it is often impossible to provide a high level of service (safe and undisturbed movement of vehicles on the roads) with realization of optimal speed. Reaching wanted efficiency and maintaining safety, needs application of unconventional solutions in the design of two-lane roads. The experience of European countries indicates that the application of the two-lane profile "2 + 1" can be an adequate solution, because rational investment increases the possibility of overtaking, road capacity, level of service and level of safety in the traffic flow. This profile consists of two traffic lanes, one for each of the driving directions and one lane for overtaking, used interchangeably. The aim of this paper is to look at the best practices of European countries in the application of the aforementioned profile and in pointing out the possibility of improving the network of two-lane roads in our country.

Keywords: traffic efficiency, traffic safety, "2 + 1", overtaking lanes

Rad je izložio/-la: Miloš Petković


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020