D10
PRIMENA PREDIKTIVNIH MODELA U ANALIZI SAOBRAĆAJNIH NEZGODA SA PEŠACIMA NA SIGNALISANIM RASKRSNICAMA U NOVOM SADU
PREDICTIVE MODELS IN THE ANALYSIS OF ACCIDENTS WITH PEDESTRIANS AT SIGNALIZED INTERSECTIONS IN NOVI SAD
Miloš Pljakić, Dragan Jovanović, Boško Matović, Spasoje Mićić, Aleksandar Bulajić
Pljakić, M., Jovanović, D., Matović, B., Mićić, S., Bulajić, A., (2018). Primena prediktivnih modela u analizi saobraćajnih nezgoda sa pešacima na signalisanim raskrsnicama u Novom Sadu. 13. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kopaonik.
Rezime: U cilju poboljšanja bezbednosti pešaka i stvaranju bezbednog okruženja u kome pešak može da obavlja svoje aktivnosti, od ključnog značaja jeste ispitivanje faktora koji utiču na frekfenciju saobraćajnih nezgoda. Prikupljanje podataka zasnovano je na GIS metodologiji u okviru bafera koji su opisani oko signalisanih raskrsnica raličite širine u zavisnosti od vrste podataka koji se prikupljaju. Na osnovu toga, cilj ovog rada je usmeren ka ispitivanju nelinearne veze između saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovali pešaci i drugih prediktorskih varijabli. U ovom istraživanju obuhvaćene su signalisane raskrsnice na urbanom području grada Novog Sada. Modeli koji su korišćeni u ovom istraživanju su Poasonov regresioni model i Negativni Binomni regresioni model. Rezultati ovog istraživanja vizuelno su predstavljeni u softversfkom paketu ArcGIS.

Ključne reči: Pešaci, signalisane raskrsnice, modeli predikcije

Abstract: In order to improve pedestrian safety and create a safe environment in which a pedestrian can perform their activities, it is crucial to examine factors that influence the frequency of traffic accidents. Data collection is based on the GIS methodology within the buffer that is described around the signaled intersection, of the width depending on the type of data being collected. Therefore, the aim of this research is to investigate the nonlinear relationship between traffic accidents involving pedestrians and other predictor variables. This research includes marked intersections in the urban area of Novi Sad. The models used in this study are the Poason regression model and the Negative Binomial Regression model. The results of this research are visually presented in the ArcGIS software package.

Keywords: Pedestrians, Signalized intersections, Predictive modeling

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020