E02
PROJEKAT „BEZBEDNOST JE VREDNOST”- SARADNJA NEVLADINE ORGANIZACIJE SA KULTURNIM I OBRAZOVNIM USTANOVAMA KROZ SINERGIJU SAOBRAĆAJNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA SA KULTUROM I UMETNOŠĆU
“SAFETY IS VALUE” PROJECT OF COOPERATION NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION WITH CULTURAL AND EDUCATIONAL INSTITUTIONS THROUGH SYNERGY BETWEEN ROAD SAFETY EDUCATION, CULTURE AND ART
Vladimir Ožegović
Ožegović, V., (2018). Projekat „Bezbednost je vrednost”- saradnja nevladine organizacije sa kulturnim i obrazovnim ustanovama kroz sinergiju saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja sa kulturom i umetnošću. 13. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kopaonik.
Rezime: Projekat „Bezbednost je vrednost” predstavlja, pre svega, primer uspešne saradnje nevladine organizacije sa kulturnim i obrazovnim ustanovama kroz sinergiju saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja sa kulturom i umetnošću. Cilj rada jeste da prikaže istorijat, sadržaj, način realizacije i rezultate projekta kao i subjekte i njihovu koordinaciju. Bezbednost saobraćaja u lokalnim samoupravama zavisi od niza subjekata, nosilaca aktivnosti, od kojih jedan predstavljaju nevladine organizacije. Potencijal nevladinih organizacija u bezbednosti saobraćaja se ogleda u sposobnosti da pokrenu određena pitanja, pokrenu inicijative za rešavanje pitanja kao i da pruže podršku ili posreduju u rešavanju problema bezbednosti saobraćaja u lokalnim zajednicama. Udruženje Asocijacija za mlade je upravo nevladina organizacija koja se bavi i ostvarivanjem ciljeva iz oblasti bezbednosti saobraćaja i koja prepoznaje svoju ulogu u sistemu bezbednosti saobraćaja.

Ključne reči: Bezbednost saobraćaja, nevladine organizacije, mladi, lokalne samouprave, projekti

Abstract: Road safety in local communities depends on many subjects and their coordinated activities. Non-governmental organizations are one of them. Potential of NGO-s in road safety is reflected in ability to find problems, to react or to support and mediate in solving of observed problems in local communities. Association for youth is NGO which recognizes its role in road safety system. Project called “Safety is value” primarily presents example of successful cooperation between NGO, cultural and educational institutions. Also, project is designed as synergy between road safety education, culture and art. History of project, process of creating, content and activities, subjects and management with achieved results will be described and discussed in this paper.

Keywords: Road safety, Non-governmental organizations, local communities, youth, project

Rad je izložio/-la: Vladimir Ožegović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020