E10
PROJEKAT "MLADI I BEZBEDNI U SAOBRAĆAJU"
THE PROJECT "YOUNG AND SAFE IN TRAFFIC"
Andrijana Jović, Vladimir Popović
Jović, A., Popović, V., (2018). Projekat "Mladi i bezbedni u saobraćaju". 13. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kopaonik.
Rezime: Na globalnom nivou, povrede u saobraćajnim nezgodama predstavljaju vodeći uzrok smrti mladih u starosnoj grupi od 15 do 29 godina (WHO, 2015). Prema izveštaju Agencije za bezbednost saobraćaja, mladi su bili treći po zastupljenosti u strukturi poginulih, a prvi u strukturi povređenih lica u Republici Srbiji u 2016. godini. S obzirom na razmere navedenog problema sa jedne, a pozitivnih efekata edukacije kao mere bezbednosti saobraćaja sa druge strane, na teritoriji grada Leskovca realizovan je projekat pod sloganom „Mladi i bezbedni u saobraćaju“. Ciljna grupa bili su učenici završnih godina srednjih škola, a projekat se sastojao iz dve celine: istraživanje stavova mladih o opasnostima i rizicima u saobraćaju i edukacije o uticajnim faktorima na nastanak saobraćajnih nezgoda. U ovom radu će biti predstavljeni i analizirani rezultati sprovedenih istraživanja o stavovima učenika, kao i najznačajniji elementi sprovedene edukacije.

Ključne reči: Bezbednost saobraćaja, Mladi, Učenici, Stavovi, Edukacija

Abstract: Globally, road traffic crashes are the leading cause of death among young people aged 15-29 years (WHO, 2015). According to the report of the Agency for Road Traffic Safety, the young were the third in the structure of the dead, and the first in the structure of injured persons in the Republic of Serbia in 2016. Considering this problem on one hand, and the positive effects of education as traffic safety measure, on the other hand, a project "Young and Safe in Traffic" was realized in the territory of the city of Leskovac. The target group were pupils of the final years of secondary schools. The project consisted two parts: research of young people attitudes about hazards and risks in traffic and education about traffic accidents factors. In this paper will be presented and analyzed the results of the research about pupils attitudes, and the most important elements of the conducted education.

Keywords: Road safety, young, pupils, attitudes, education

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020