D03
ISTRAŽIVANJE STAVOVA INSTRUKTORA VOŽNJE U POGLEDU STRUČNOG USAVRŠAVANJA I NAČINA POLAGANJA ISPITA PRILIKOM OBNAVLJANJA LICENCE
RESEARCH ON THE ATTITUDES OF DRIVING INSTRUCTORS IN RESPECT TO PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND THE METHODS OF EXAMINATION UPON OCCASION OF LICENCE RENEWAL
Dejan Bogićević, Krsto Lipovac, Filip Filipović, Milica Šarković, Saša Zdravković
Bogićević, D., Lipovac, K., Filipović, F., Šarković, M., Zdravković, S., (2018). ISTRAŽIVANJE STAVOVA INSTRUKTORA VOŽNJE U POGLEDU STRUČNOG USAVRŠAVANJA I NAČINA POLAGANJA ISPITA PRILIKOM OBNAVLJANJA LICENCE. 13. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kopaonik.
Rezime: U cilju unapređenja kompetencije instruktora vožnje, Agencija za bezbednost saobraćaja je tokom 2012. godine donela Pravilnike kojima je definisan program i način organizacije seminara unapređenja znanja i sprovođenju ispita provere znanja za instruktora vožnje. Tokom 2016. godine realizovan je projekat za potrebe Agencije za bezbednost saobraćaja, u okviru kojeg je između ostalog sprovedeno istraživanje stavova instruktora vožnje, u pogledu stručnog usavršavanja i načina polaganja ispita prilikom obnavljanja licence. U ovom radu biće prikazani rezultati istraživanja dobijeni analizom ankete instruktora, koja je sprovedena u okviru projekta. Istraživanje stavova instruktora je sprovedeno u svih 25 upravnih okruga u Srbiji, što je omogućilo uporedni prikaz stavova instruktora prema upravnim okruzima. Na kraju rada date su smernice za unapređenje načina organizacije seminara unapređenja znanja i sprovođenje ispita provere znanja za instruktora vožnje prilikom obnavljanja licence.

Ključne reči: stavovi, instruktori vožnje, stručno usavršavanje, obnavljanje licence

Abstract: In view of improving the competences of driving instructors, the Agency for Traffic Safety passed the rulebooks in 2012, which define the programme and the organisational scheme of knowledge advancement seminars as well as the methods of knowledge examination for driving instructors. During 2016, a project was implemented for the needs of the Agency for Traffic Safety within which, among other things, a survey was conducted on the attitudes of driving instructors in respect to professional development and methods of examination upon occasion of licence renewal. This paper will present the results of the research obtained by the analysis of the survey for driving instructors, which was conducted within the project. A reserch on the attitudes of instructors was conducted in all 25 administrative districts in Serbia, which allowed for the comparative analyses of instructor attitudes by administrative districts. In the end of the paper some guidelines were given for the improvement of the seminar organisation for knowledge advancement and the methods of examination for driving instructors upon occassion of licence renewal.

Keywords: attitudes, driving instructors, professional development, renewal of the licence

Rad je izložio/-la: Dejan Bogićević


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020