S09
ANALIZA STAVOVA VOZAČA O UTICAJU SAOBRAĆAJNIH NEZGODA (U KOJIMA SU UČESTVOVALI I KOJE SU VIDELI) NA PONAŠANJE U SAOBRAĆAJU
ANALYSIS OF DRIVERS ATTITUDES ABOUT THE IMPACT OF TRAFFIC ACCIDENTS ON THEIR BEHAVIOR IN TRAFFIC (INCLUDED ACCIDENT IN WHICH THEY PARTICIPATED AND WHICH THEY ONLY SAW)
Mladen Kovač, Jovana Langović, Lena Petrović
Kovač, M., Langović, J., Petrović, L., (2018). Analiza stavova vozača o uticaju saobraćajnih nezgoda (u kojima su učestvovali i koje su videli) na ponašanje u saobraćaju. 13. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kopaonik.
Rezime: U kojoj meri stresni događaj, kao što je saobraćajna nezgoda, može uticati na promenu ponašanja pojedinca u saobraćaju?, je osnovno pitanje kojim se bavi ovo istraživanje. Razlika uticaja pravi se u zavisnosti od toga da li je ispitanik taj koji je samo video ili je i učestvovao u saobraćajnoj nezgodi, koliko je prošlo od te saobraćajne nezgode, kakav ishod je imala, kao i u zavisnosti od toga koja je emocija preovladala u trenutku „suočavanja“ sa saobraćajnom nezgodom. Ovo istraživanje meri subjektivni osećaj vozača o uticaju saobraćajnih nezgoda na promenu njegovog ponašanja (upotreba sistema zaštite, prekoračenja brzine, vožnja pod uticajem alkohola i sl) u odnosu na pol, broj godina, nivo obrazovanja i broj godina vozačkog iskustva. Osim opšte analize prikupljenih podataka, na uzorku od preko 300 ispitanika, autori će se osvrnuti na značaj izveštavanja o broju i posledicama saobraćajnih nezgoda (novine, televizija i sl) i ulogu društvenih mreža. Odnosno, postavlja se pitanje kako što bolje sagledati posledice saobraćajne nezgode i iskoristiti ih za unapređenje bezbednosti saobraćaja.

Ključne reči: Saobraćajna nezgoda, stavovi, uticaj

Abstract: The primary question of this study is - How much stressful event, such as traffic accident, can have an influence on individual behavior in traffic? In this study difference is made depending on whether the respondent who has just seen or just was involved in a car accident; how long after this accident the outcome had; and depending on which kind of emotion manifest at the time of "confrontation" with the traffic accident. This study measures the subjective feeling of the driver about how traffic accidents have impact on them to change his behavior (usage of protection systems, driving over the speed, driving under the influence of alcohol, etc.) separately looking in regard to gender, number of years, the level of education and number of years of driving experience. Expect of general analysis of data, which consist of over 300 respondents, discuss also will relate on importance of public information of the number and consequences of accidents (in newspapers, television, etc.) and also the role of social networks. In other words, the question is - how better to research a consequences of accidents and use them to improve traffic safety?

Keywords: Traffic accident, attitudes, impact

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020