D14
ANALIZA OBUKE VOZAČA KOJI SU POLOŽILI VOZAČKI ISPIT U PERIODU OD 2010. DO 2013. GODINE NA TERITORIJI OPŠTINE BOR
ANALYSIS OF TRAINING OF DRIVERS THAT HAVE PASSED DRIVING EXAM IN THE PERIOD OF 2010. TO 2013. IN THE MUNCIPIALITY OF BOR
Marko Madžovski, Nemanja Divac, Dušan Miletić
Madžovski, M., Divac, N., Miletić, D., (2014). ANALIZA OBUKE VOZAČA KOJI SU POLOŽILI VOZAČKI ISPIT U PERIODU OD 2010. DO 2013. GODINE NA TERITORIJI OPŠTINE BOR. 9. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Zaječar.
Rezime: Imajući u vidu značaj obrazovanja u auto-školama za formiranje bezbednih vozača, u radu su analizirani vozači koji su stekli vozačku dozvolu u auto-školama prema važećem Zakonu o bezbednosti saobraćaja. S obzirom na to, da je prema starom Zakonu o bezbednosti saobraćaja do 2009. godine u auto-školama akcenat bio na praktičnoj obuci vozača, a prema važećem zakonu akcenat, prvenstveno, na teorijskoj obuci, cilj ovog rada je da se analizom vozača pokaže da li je postignut napredak u obuci vozača u auto-školama. Istraživanje je sprovedeno u novembru i decembru 2013. godine na teritoriji opštine Bor, metodom ankete, koje je obuhvatilo vozače koji su položili vozački ispit u periodu od 2010. do 2013. godine. Takođe, rad sadrži i osvrt na zakon razvijenih zemalja u svetu, kao i značaj teorijske obuke i njeno adekvatno zakonsko sprovođenje u svim auto-školama.

Ključne reči: obrazovanje, auto-škola, teorijska obuka, vozači.

Abstract: Having in mind the significance of education in driving schools for getting safer drivers, in this paper we analyzed drivers who got their driving licence according to the current Law of Road Safety. Given that, in the old Law of Basics of Road Safety that was in effect until the year of 2009, the accent in driving schools was on the practical training of candidates, whereas in the current Law of Road Safety, the accent was transferred to theoretical training of candidates, the goal of this paper was to analyze new drivers and determine whether or not improvement has been made in education of new drivers in driving schools. Research was conducted in November and December of year 2013. in the muncipiality of Bor, by a survey which covered drivers that passed driving exam in the period of 2010. to 2013. Also, this paper contains overview on laws of developed countries in the world, as well as the significance of theoretical training and her adequate legal enforcement in all driving schools.

Keywords: education, driving schools, theoretical training, drivers

Rad je izložio/-la: Marko Madžovski


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020