S10
UPOREDNA ANALIZA INDIKATORA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI OPŠTINA VOŽDOVAC I ČUKARICA
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ROAD SAFETY INDICATORS IN THE TERITORIES OF MUNICIPALITIES OF VOZDOVAC AND CUKARICA
Aleksa Brkić, Đorđe Tomović, Jelena Markovic, Slavica Gavrić
Brkić, A., Tomović, Đ., Markovic, J., Gavrić, S., (2018). Uporedna analiza indikatora bezbednosti saobraćaja na teritoriji opština Voždovac i Čukarica. 13. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kopaonik.
Rezime: Da bi se efikasno upravljalo bezbednošću saobraćaja neophodno je poznavati postojeće stanje. Potrebno je poznavati trenutno stanje i uspostavljeni trend u bezbednosti saobraćaja. Indikatori bezbednosti saobraćaja predstavljaju meru u bezbednosti saobraćaja, koja je povezana sa stanjem bezbednosti saobraćaja, sa saobraćajnim nezgodama, odnosno posledicama saobraćajnih nezgoda, ali u indikatorima ne figurišu direktno nezgode i posledice nezgoda. Istraživanje je sprovedeno na teritorijama opština Voždovac i Čukarica u periodu od 19.03. do 08.05.2017. godine. Istraživanja su sprovedena u dnevnim uslovima saobraćaja za sve indikatore bezbednosti saobraćaja, osim za indikatore bezbednosti saobraćaja u vezi brzine, za koje je dodatno vršeno snimanje i u noćnim uslovima saobraćaja. Istraživanja su sprovedena na lokacijama u naselju i van naselja, a ukupan broj brojačkih mesta za merenje svih indikatora bezbednosti saobraćaja na teritoriji ovih opština iznosio je 28. Cilj rada je uporedna analiza indikatora bezbednosti saobraćaja u navedenim lokalnim zajednicama.

Ključne reči: INDIKATORI BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA , POSTOJEĆE STANJE, LOKALNA ZAJEDNICA

Abstract: In order to effectively manage the traffic safety is necessary to know the current situation. It is necessary to know the current status and established trend in traffic safety. The indicators represent a measure of traffic safety, which is connected with the traffic safety, with traffic accidents or consequences of accidents, but the indicators do not figuring accidents and consequences of accidents. The research was conducted in the territory of the municipalities of Vozdovac and Cukarica in the period from 19.03. until 08.05.2017. Research was conducted in daily traffic conditions for all traffic safety indicators, except for traffic safety indicators related to speed, for which the measurements were done even in night traffic conditions. The research was carried out at locations in the settlement and outside the settlement, and the total number of counting points for measuring all indicators of traffic safety in the territory of these municipalities was 28. The goal of the work is a comparative analysis of the traffic safety indicators in the mentioned local communities.

Keywords: ROAD SAFETY INDICATORS, CURRENT STATE, LOCAL COMMUNITY

Rad je izložio/-la: Slavica Gavrić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020