A05
TEMATSKE RADIONICE- USPEŠNA PRAKSA ZA JAČANJE KAPACITETA LOKALNIH SAMOUPRAVA U OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
THEMATIC WORKSHOPS – BEST PRACTICE FOR STRENGTHENING ROAD SAFETY CAPACITY OF LOCAL SELF-GOVERNMENTS
Milija Radović, Milan Tešić, Aleksandar Kaurin, Duško Milojević
Radović, M., Tešić, M., Kaurin, A., Milojević, D., (2018). TEMATSKE RADIONICE- USPEŠNA PRAKSA ZA JAČANJE KAPACITETA LOKALNIH SAMOUPRAVA U OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA. 13. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kopaonik.
Rezime: Jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave u oblasti bezbednosti saobraćaja predstavlja jedan od najznačajnijih koraka u institucionalnom upravljanju bezbednošću saobraćaja. U skladu sa strateškim dokumentima Republike Srpske, Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srpke u saradnji sa Ministarstvom uprave i lokalne samouprave je realizovala pet ciklusa radionica, počeviši od 2013. godine. Za svaki ciklus su definisane teme po principu „od gore ka dole“ sa ciljem rešavanja konkretnih problema na lokalnom nivou. Od pripreme lokalnih strateških dokumenata, savremenih metoda praćenja stanja, analize saobraćajnih nezgoda, sve do unapređenje bezbednosti saobraćaja u zonama škola i mera za upravljanje brzinama. Pored tema koje se odnose na bezbednost saobraćaja, u poslednje dve godine obrađene su teme koje se odnose na projektovanje i planiranje prostora i to: kontrola pristupa na magistralnim i regionalnim putevima te kategorizacija lokalne putne mreže u Republici Srpskoj. Cilj rada je prikaz uspešne prakse za jačanje institucionalnih kapaciteta na lokalnom nivou u oblasti stambeno- komunalnih poslova i poslova planiranja i građenja. Na ovaj način stvaraju se preduslovi za bolji protok informacija među zaposlenim u istim i različitim jedinicama lokalne samouprave, obezbeđuje se stručan pristup radu i jednostavnija koordinacija sa subjektima bezbednosti saobraćaja na nacionalnom nivou.

Ključne reči: uspešne prakse, jačanje kapaciteta, upravljanje bezbednošću saobraćaja, radionice

Abstract: Тhe strengthening of road safety capacity of local self-governments is one of the most important steps in the institutional road safety management. In accordance with the strategic documents of the Republic of Srpska, the Traffic Safety Agency of the Republic of Srpska in cooperation with the Ministry of Administration and Local Self-Governance has implemented five cycles of workshops, starting from 2013. For each cycle, top-to-bottom topics are defined with the aim of solving specific problems at the local level. From the preparation of local road safety strategic documents, modern methods of road safety monitoring, analysis of current state, all the way to improving the road safety in school zones and speed management measures. In addition to topics related to road safety, in the last two years the topics related to the design and planning have been addressed: access control on the main roads and categorization of the local road network in the Republic of Srpska. The aim of this paper is to present a best practice for road safety capacity strengthening at the local level. In this way, preconditions for a better flow of information between employees in the same and different local self-governance are created, professional approach and easier coordination with the road safety stakeholders at the national level.

Keywords: best practices, road safety capacity strengthening, road safety management, workshops

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020