G01
PRAVNI OKVIR ORGANIZACIJE OBUKE VOZAČA
LEGAL FRAMEWORK FOR DRIVER TRAINING ORGANIZATION
Blagoje Milinić, Pavle Kovačević, Slobodan Stajin
Milinić, B., Kovačević, P., Stajin, S., (2018). PRAVNI OKVIR ORGANIZACIJE OBUKE VOZAČA. 13. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kopaonik.
Rezime: Rezime: Bez pravne zasnovanosti obuke vozača, u savremenom društvu nije moguće obezbediti ostvarivanje ciljeva koji se tom obukom žele postići. U tom smislu, pored pravnog okvira, u radu će se ukazati i na obimnost izvršnih propisa, na prilagođavanja novom Zakonu o opštem upravnom postupku, kao i propisima Evropske unije u cilju usklađivanja našeg prava sa pravom evropske unije. U radu će se posebno ukazati na mere u oblasti obuke kandidata za vozače, polaganja vozačkog ispita i obuke vozača posle položenog vozačkog ispita u skladu sa predloženim ili usvojenim izmenama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Ključne reči: : obuka, vozači, propisi

Abstract: Abstract: Without a legal basis for driver training, in modern society it is not possible to ensure the achievement of the goals that this training requires. In this sense, in addition to the legal framework, the paper will also point to the scope of volume of executive regulations, to adjusting to the new Law on General Administrative Procedure, as well as to European Union regulations in order to align our law with the law of the European Union. In this paper, special attention will be paid to measures in the field of driver candidates training, taking the driver's test and training after passing the driving test in accordance with the proposed or adopted amendments to the Law on Road Traffic Safety.

Keywords: Keywords: training, drivers, regulations

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020