B04
UTICAJ NOVIH TEHNOLOGIJA NA EDUKACIJU DECE O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
THE USE OF NEW TECHNOLOGICAL DEVICES IN EDUCATION FOR CHILDREN'S TRAFFIC SAFETY
Aleksandar Trifunovic, Svetlana Čičević, Anđela Josić, Ivana Stokić
Trifunovic, A., Čičević, S., Josić, A., Stokić, I., (2018). Uticaj novih tehnologija na edukaciju dece o bezbednosti saobraćaja. 13. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kopaonik.
Rezime: Sve veći broj dece veoma rano počinje sa upotrebom računara, mobilnih telefona sa ekranom osetljivim na dodir ili tablet računara. Analiziran je tradicionalni i savremeni pristup testiranja dece uzrasta od 7 do 9 godina, jer iako retko potpuno samostalno učestvuju u saobraćaju, predstavljaju ranjivu grupu sa stanovišta bezbednosti saobraćaja. Tradicionalni pristup uključuje testiranje na papiru, dok savremeni podrazumeva rešavanje istog problema na tablet računaru, mobilnom telefonu ili računaru. Za potrebe eksperimenta korišćen je neverbalni test na kome su deca prepoznavala geometrijske oblike i relacije levo, desno, duže i kraće, koje su zadate pomoću simbola na saobraćajnim znakovima. Testiranje je izvedeno na uzorku od 25 deteta iz gradske sredine. U radu će biti prezentovani izgled testova, dobijeni rezultati istraživanja i komparativna analiza postignuća na svakom vidu medija. Cilj istraživanja je da se utvrde potencijalne razlike koje nastaju prilikom različitih pristupa testiranja dece i da se dobijeni rezultati iskoriste za edukaciju dece u oblasti bezbednosti saobraćaja.

Ključne reči: nove tehnologije, edukacija, deca, bezbednost saobraćaja

Abstract: The emerging number of children early begin to use computer, mobile phones with touch screen or tablet PCs. We analyzed a traditional and contemporary testing approach from children aged from 7 to 9 years because even they rarely independently participate in traffic, they represent a vulnerable group from the point of view of road safety. A traditional approach involves paper-based testing, while a contemporary approach implies solving the same problems by using computers and tablet PCs. The nonverbal abilities tests related to the recognition of geometric shapes and relations left, right, longer or shorter, which were given with symbols on the road signs were used in the study. Testing was conducted on a sample of 25 children from urban area. The contributions of this work include the test material description, the experimental results, and comparative analysis of performances for different kind of media. The purpose of this study was to determine potencial differences which arise in the different approaches of testing children and to use obtained results in the education of children in the field of road safety.

Keywords: New technologies, education, children, road safety

Rad je izložio/-la: Ivana Stokić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020