E05
USMERAVANJE AKTIVNOSTI SAOBRAĆAJNE POLICIJE U LOKALNOJ ZAJEDNICI
DATA LEADING OF TRAFFIC POLICE ACTIVITIES IN LOCAL COMMUNITIES
Dragoslav Kukić, Boban Milinković, Jovica Vasiljevic, Dragana Nojković, Darko Petrovic
Kukić, D., Milinković, B., Vasiljevic, J., Nojković, D., Petrovic, D., (2018). USMERAVANJE AKTIVNOSTI SAOBRAĆAJNE POLICIJE U LOKALNOJ ZAJEDNICI. 13. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kopaonik.
Rezime: Rad je posvećen unapređenju aktivnosti saobraćajne policije na području lokalne samouprave, na osnovu kvalitetnijeg korišćenja podataka o obeležjima bezbednosti saobraćaja. Saobraćajna policija je jedan od najvažnijih subjekata bezbednosti saobraćaja na svakoj teritoriji, pa tako i na teritoriji nekog grada ili opštine. Definisanje indikatora rada saobraćajne policije na teritoriji lokalne samouprave je osnovni korak ka prepoznavanju problematike sa kojom se susreću organizacione jedinice saobraćajne policije, bilo za potrebe poboljšanja kvaliteta samog rada saobraćajne policije, bilo za bolje usmeravanje njenih aktivnosti. Posle prepoznavanja i definisanja indikatora potrebno je raditi na njihovom kvantifikovanju, prikupljanju i skladištenju u odgovarajuće lokalne baze podataka o obeležjima bezbednosti saobraćaja. Nakon toga sledi utvrđivanje veza između različitih skupova podataka, na osnovu čega će se omogućiti bolje usmeravanje aktivnosti saobraćajne policije i ocenjivanje kvaliteta njihovog rada.

Ključne reči: Saobraćajna policija, grad, opština, indikatori, usmeravanje

Abstract: The paper is dedicated to the improvement of the traffic police activities in the local communities, based on the better usage of traffic safety data. Traffic police is one of the most important road safety stakeholder in every territory, as well on the territory of a city or municipality. The recognition of indicators is the basic step important for identifying the problems that the organizational units of the traffic police meet, either for the needs of the quality of traffic police work, or for better and quality direction of their activities. After indicators been identified and defined, it is necessary to work on their quantification, collection and storage in the appropriate local road safety databases. Thereafter, the relationship between different datasets should be defined, which will enable better direction of the traffic police activities and evaluation of quality of their work.

Keywords: Traffic Police, City, Municipality, Indicators, Data Leading

Rad je izložio/-la: Dragoslav Kukić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020