F03
PROCENA RIZIKA U TRANSPORTU OPASNE ROBE U PROCESU PLANIRANJA SAVETNIKA ZA BEZBEDNOST U TRANSPORTU OPASNE ROBE
RISK ASSESSMENT IN DANGEROUS GOODS TRANSPORT IN THE PLANNING PROCESS OF SAFETY ADVISOR IN DANGEROUS GOODS TRANSPORT
Milutin Dumić, Vladan Veljanovic, Nikola Luković
Dumić, M., Veljanovic, V., Luković, N., (2018). PROCENA RIZIKA U TRANSPORTU OPASNE ROBE U PROCESU PLANIRANJA SAVETNIKA ZA BEZBEDNOST U TRANSPORTU OPASNE ROBE. 13. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kopaonik.
Rezime: Svakodnevni rad savetnika za bezbednost u transportu opasne robe obuhvata i mere, postupke i preventivne radnje na sprečavanju nastanka saobraćajnih nezgoda i negativnih efekata koji iz nje mogu proisteći. Primenom preventivnih mera utiče se na poboljšanje stanja bezbednosti saobraćaja i transporta u saobraćajno-transportnim sistemima. Jedna od preventivnih mera u procesu planiranja transporta opasne robe obuhvata i procena rizika u procesu planiranja, organizovanja i same realizacije transporta opasne robe. U procesu upravljanja rizicima Savetniku za bezbednost u transportu opasne robe su dostupne 3 grupe kvalitativnih metoda u procesu identifikovanja rizika. Ovaj rad predstavlja svojsvrsni nastavak rada koji je objavljen na X Međunarodnom simpozijumu ''Prevencija saobraćajnih nezgoda na puteevima 2010'' u kome je izvršena analiza uzroka nastanka događaja – Analiza stabla grešaka. U ovom radu će biti prikazana analiza posledica događaja – Analiza stabla događaja po istom scenariju. Scenario obuhvata saobraćajnu nezgodu u kojoj je došlo do prevrtanja cisterne koja je transportovala izuzetno zapaljiv i toksični otpad.

Ključne reči: SAOBRAĆAJNO-TRANSPORTNI SISTEM, UPRAVLJANJE RIZICIMA, TRANSPORT OPASNE ROBE

Abstract: Daily work of safety advisor in dangerous goods transport comprises of measures, actions and preventive actions in order to prevent traffic accidents and their negative consequences. Preventive measure application influences traffic and transport safety in traffic-transport systems. One of preventive measures of dangerous goods transport planning process is risk assessment in planning, organizing and realizing the process of dangerous goods transport itself. In the process of risk management, dangerous goods transport safety advisor uses three groups of qualitative methods in the process of risk identification. This work is a sequel to the work which was published for X International Symposium: “Road traffic accident prevention in 2010“, where analysis into event cause had been conducted – Fault tree analysis. This work shall show that analysis of event consequence –Fault tree analysis based on the same scenario. Scenario comprises a traffic accident when a tank vehicle transporting highly flammable and toxic waste has tipped over.

Keywords: TRAFFIC–TRANSPORT SYSTEM, RISK MANAGEMENT, DANGEROUS GOODS TRANSPORT

Rad je izložio/-la: Milutin Dumić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020