F10
NOVA ISTRAŽIVANJA U SFERI BRZINE KRETANJA PEŠAKA U REALNIM I EKSPERIMENTALNIM USLOVIMA
NEW RESEARCHES OF PEDESTRIAN SPEED IN EXPERIMENTAL AND REAL TRAFFIC’S CONDITIONS
Svetozar Kostić, Srđan Bojović
Kostić, S., Bojović, S., (2018). Nova istraživanja u sferi brzine kretanja pešaka u realnim i eksperimentalnim uslovima. 13. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kopaonik.
Rezime: Prilikom ekspertiza saobraćajnih nezgoda, jedan od najvažnijih faktora relevantan za izvođenje vremensko-prostorne analize njenog toka je između ostalog i brzina kretanja pešaka. U najvećem broju slučajeva brzinu kretanja pešaka tehničkim putem, na osnovu raspoloživih materijalnih tragova, nije moguće utvrditi. Uobičajeno je da se brzina kretanja pešaka usvaja prema preporukama iz literature u zavisnosti od njihovog režima kretanja. U našim uslovima nisu vršena merenja brzine kretanja pešaka, već se vrednosti preuzimaju iz stranih tablica uglavnom sovjetskih autora. Upravo iz tih razloga, vršena su merenja brzina kretanja pešaka u eksperimentalnim i realnim uslovima.Eksperimentalnim istraživanjem, odnosno merenjem brzina kretanja, za definisane režime i u zavisnosti od starosti ispitanikauspostavljena je veza između brzine kretanja i režima kretanja pešaka. Na ovaj način, na osnovu rezultata istraživanja moguće je preciznije definisati brzinu kretanja pešaka za odgovarajući režim.

Ključne reči: brzina kretanja pešaka, režim kretanja pešaka, bezbednost saobraćaja

Abstract: One of the most important factors in doing traffic accidents analysis is pedestrian speed. Mostly, pedestrian speed isn't possible to determine on material traces. It is common to take over pedestrian speed from experts literature depends on way of moving. In our country the value of pedestrian speed is used from experts literature mostly Russian’s authors without real measure. This is the reason for measure of pedestrian speed in experimental and real traffic’s conditions. Measure of pedestrian speed for defined way of moving and pedestrian's age, experimental research, established connection between pedestrian speed and the way of moving. According research's results it is possible precisely define pedestrian speed for suitable way of moving.

Keywords: pedestrian speed, the way of moving, traffic safety

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020