E01
EFEKTI PRIMENE TEHNIČKO-REGULATIVNIH MERA ZA UNAPREĐENJE BEZBEDNOSTI PEŠAKA U SAOBRAĆAJU U BUDVI
EFFECTS OF IMPLEMENTATION OF THE TECHNICAL-REGULATORY MEASURES FOR IMPROVING PEDESTRIANS SAFETY IN TRAFFIC IN BUDVA
Desanka Vlačić, Davor Zlatičanin
Vlačić, D., Zlatičanin, D., (2018). EFEKTI PRIMENE TEHNIČKO-REGULATIVNIH MERA ZA UNAPREĐENjE BEZBEDNOSTI PEŠAKA U SAOBRAĆAJU U BUDVI. 13. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kopaonik.
Rezime: Pešaci, kao ranjivi učesnici u saobraćaju, spadaju u jednu od najugroženijih kategorija učesnika u saobraćaju. Pored edukativnih mera usmerenih ka pešacima i vozačima, kojima se sistemski i dugoročno utiče na bezbednost saobraćaja uopšte, vrlo važnu grupu mera obuhvataju i tehničko-regulativne mere. S tim u vezi, imajući u vidu specifičnosti Budve kao lokalne zajednice, osnovne pokazatelje bezbednosti pešaka u saobraćaju, kao i svetska iskustva u ovoj oblasti, značajni rezultati na unapređenju bezbednosti pešaka u saobraćaju u Budvi postignuti su upravo primenom odgovarajućih tehničko-regulativnih mera. Za potrebe ovog rada prikazani su efekti primenjenih mera kroz definisanje njihovog uticaja na smanjenje broja saobraćajnih nezgoda sa pešacima, kao i definisanje ekonomskih ušteda opštine Budva usled povećanja bezbednosti pešaka u saobraćaju.

Ključne reči: Bezbednost saobraćaja, bezbednost pešaka, tehničko-regulativne mere, efekti primenjenih mera, smanjenje broja saobraćajnih nezgoda

Abstract: Pedestrians, as vulnerable participants in traffic, represents one of the most vulnerable category of the road users. Beside educational measures aimed to pedestrians and drivers, which have systematic and long-term impact on traffic safety at all, very important group of measures are also technical-regulatory measures. Therefore, considering specificity of municipality of Budva as local community, basic indicators about pedestrian safety in traffic, also world experiences in this area, significant results on improving of pedestrian safety in traffic in Budva have been carried out with usage of appropriate technical-regulatory measures. For the purposes of this work, effects of the used measures have been shown through defining of their influence on decreasing of numbers of traffic accidents with pedestrians and also, defining of economical savings of municipality of Budva due to increasing of pedestrians safety in traffic.

Keywords: traffic safety, pedestrians safety, technical-regulatory measures, effects of used measures, decreasing of the number of traffic accidents

Rad je izložio/-la: Desanka Vlačić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020