V11
ISTRAŽIVANJE ZNANJA, STAVOVA I PONAŠANJA STARIJIH VOZAČA
SURVEY OF ATTITUDES, KNOWLEDGE AND BEHAVIOR OF OLDER DRIVERS
Jovana Petrović, Mara Pejić, Adrijana Tapavički, Aleksandra Rilak
Petrović, J., Pejić, M., Tapavički, A., Rilak, A., (2014). Istraživanje znanja, stavova i ponašanja starijih vozača. 9. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Zaječar.
Rezime: U bezbednosti saobraćaja, problem starijih vozača je često zaboravljen, bez obzira na činjenicu što mladi i stariji vozači imaju najveći rizik učešća u saobraćajnim nezgodama sa najtežim posledicama. Starenjem dolazi do smanjenja senzornih, psihomotornih i mentalnih sposobnosti, a vozači često nisu svesni ovih promena. Takođe, postavlja se i pitanje da li su ranije stečena znanja dovoljna za bezbedno učešće u saobraćaju. Predmet ovog rada je ispitivanje znanja, stavova i ponašanja starijih vozača, a cilj je utvrditi najčešće greške i ponašanja ovih vozača, koja dovode do nastanka rizičnih situacija. U radu je korišćen metod anketnog istraživanja, koji je sproveden na području dva grada, Beograda i Požege. Anketa se sastoji iz tri dela: prvi deo čine opšti podaci o ispitaniku, drugi deo čine pitanja vezana za stavove i ponašanja, a treći deo se sastoji od pitanja kojima se utvrđuju znanja o saobraćajnim pravilima, neophodnim za bezbedno učestvovanje u saobraćaju. Najvažniji rezultati ankete, kao i prateća istraživanja su prikazani u radu.

Ključne reči: bezbednost saobraćaja, stariji vozači, stavovi, znanja, ponašanja

Abstract: The road safety problem of older drivers is often forgotten, despite the fact that young and older drivers have the highest risk of involvement in traffic accidents with the most severe consequences. With aging comes a reduction in sensory, psychomotor and mental abilities, and drivers are often unaware of these change. It also raises the question of whether the previously acquired knowledge sufficient to safely share the road. The subject of this research is to determine the knowledge, attitudes and behaviors of older drivers, and the goal is to determine the most common mistakes and behavior of the driver, which may lead to a risky situation. The paper uses survey method, which was implemented in cities of Belgrade and Pozega. The survey consists of three parts: the first part consists of general information about the subject, the second part consists of questions related to attitudes and behavior, and the third part consists of questions that establish knowledge about traffic rules necessary for safe participation in traffic. The most important results of the survey, and related research are presented in this paper.

Keywords: traffic safety, older drivers, attitudes, knowledge, behavior

Rad je izložio/-la: Jovana Petrović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020