D05
REVIZIJA METODOLOGIJE ZA PRAĆENJE INDIKATORA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U REPUBLICI SRBIJI
REVISION OF THE METHODOLOGY FOR MONITORING TRAFFIC SAFETY INDICATORS IN THE REPUBLIC OF SERBIA
Dalibor Pešić, Jasmina Milošević, Svetlana Miljuš, Duško Pešić, Đorđe Petrović
Pešić, D., Milošević, J., Miljuš, S., Pešić, D., Petrović, Đ., (2018). Revizija metodologije za praćenje indikatora bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji. 13. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kopaonik.
Rezime: Praćenje indikatora bezbednosti saobraćaja je uspostavljeno u jesen 2013. godine kada je Agencija za bezbednost saobraćaja zajedno sa Saobraćajnim fakultetom realizovala studiju, koja je definisala metodologiju za merenje indikatora bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji. Nakon toga, iz godine u godinu, dva puta godišnje, u proleće i jesen vršena su merenja ključnih indikatora bezbednosti saobraćaja, pri čemu je iz godine u godinu dodavan uvek neki novi indikator koji se merio. Upravo ovi indikatori bezbednosti saobraćaja su korićeni od strane zainteresovanih subjekata u cilju planiranja aktivnosti i akcija i mera za unapređenje bezbednosti saobraćaja. Kao primer se može navesti Nacionalna strategija bezbednosti saobraćaja za Republiku Srbiju, koja u sebi sadrži ciljeve i u pogledu indikatora bezbednosti saobraćaja, zatim primer lokalnih samouprava, koje svoje akcione planove i sredstva planiraju i prema vrednostima izmerenih indikatora bezbednosti saobraćaja. Nakon pet godina merenja indikatora bezbednosti saobraćaja, pojavila se potreba da se preispita ustanovljena metodologija i da se ponovo definišu ključni indikatori bezbednosti saobraćaja za Republiku Srbiju. Imajući to u vidu u ovom radu je prikazana revizija metodologije za merenje indikatora bezbednosti saobraćaja, odnosno prikazane su ključne izmene u odnosu na metodologiju definisanu 2013. godine.

Ključne reči: indikatori bezbednosti saobraćaja, revizija, metodologija, merenje, praćenje

Abstract: The monitoring of road safety performance indicators was established in the autumn of 2013 when the Road Traffic Safety Agency together with the Faculty of Transport and Traffic Engineering implemented a study that defined the methodology for measuring the road safety performance indicators in the Republic of Serbia. Subsequently, from year to year, twice a year, in the spring and autumn, measurements of key indicators of traffic safety were performed, with each new indicator being always added from year to year. These road safety performance indicators are used by stakeholders to plan activities, actions and measures to improve road safety. An example is the National Traffic Safety Strategy for the Republic of Serbia, which contains goals in terms of road safety performance safety indicators, followed by an example of local communities, which plan their action plans and funds according to the values of the measured road safety performance indicators. After five years of measurement of traffic safety indicators, there was a need to reconsider the established methodology and to redefine the key road safety performance indicators for the Republic of Serbia. Bearing this in mind in this paper, the revision of the methodology for measuring the road safety performance indicators is presented, that is, the key changes are presented in relation to the methodology defined in 2013.

Keywords: road safety performance indicators, revision, methodology, measurement, monitoring

Rad je izložio/-la: Dalibor Pešić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020