E07
ULOGA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U AKTIVNOSTIMA LOKALNE ZAJEDNICE SA POSEBNIM OSVRTOM NA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA
THE ROLE OF CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS IN LOCAL COMMUNITY ACTIVITIES WITH A SPECIAL EMPHASIS ON TRAFFIC SAFETY
Tatjana Stanivuk, Biljana Kordic, Nena Tomović, Dejan Milanović, Tatjana Matijaš
Stanivuk, T., Kordic, B., Tomović, N., Milanović, D., Matijaš, T., (2018). Uloga organizacija civilnog društva u aktivnostima lokalne zajednice sa posebnim osvrtom na bezbednost saobraćaja. 13. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kopaonik.
Rezime: Sažetak: Organizacije civilnog društva (OCD) su neprofitna udruženja, osnovana najčešće na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u različitim oblastima. U svojoj osnovi one treba da budu vanpartijski društveni mehanizmi koji su kompatibilni sa državanim sistemom i pre svega, inovativni u svojoj oblasti delovanja. U svim ekonomski razvijenim zemljama one su srž civilnog društva i lučonoša prosvetiteljstva u jednom društvu. U radu je izvršeno istraživanje statusa OCD u lokalnoj zajednici, njihove uloge, opsega delovanja i sinergije sa ciljevima državne uprave. Imajući u vidu rizike i odgovornosti koje sa sobom nosi njihovo delovanje, kao i doprinos uspešnom funkcionisanju društva u celini, poseban akcenat u istraživanju je usmeren na analizu uloge udruženja građana u aktivnostima lokalnih zajednica u čijem fokusu je bezbednost saobraćaja.

Ključne reči: organizacije civilnog društva, bezbednost saobraćaja, istraživanje

Abstract: Civil society organizations (CSOs) are non-profit associations, founded mostly for indefinite time to achieve goals in different areas. On their basis, they should be non-party social mechanisms that are compatible with the state system and, above all, innovative in their field of activity. In all economically developed countries, they are the core of civil society and the torch -bearer of enlightenment in one society. In this paper research was carried out of the status of CSOs in the local community, their role, scope of activities and synergies with the goals of the state administration. Bearing in mind the risks and responsibilities that carry operations with them, as well as the contribution to the successful functioning of the society as a whole, a special emphasis in the research is focused on analyzing the role of citizens' associations in the activities of local communities in the focus of traffic safety.

Keywords: civil society organizations, traffic safety, research

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020