S01
UPOREDNA ANALIZA STAVOVA I SAMOPRIJAVLJENOG PONAŠANJA STUDENATA RAZLIČITIH FAKULTETA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
COMPARATIVE ANALYSIS OF TRAFFIC SAFETY-RELATED ATTITUDES AND SELF-REPORTED BEHAVIOUR OF STUDENTS FROM VARIOUS FACULTIES
Miljan Lazarević, Marija Milojević, Milena Simić, Lazar Savković
Lazarević, M., Milojević, M., Simić, M., Savković, L., (2018). UPOREDNA ANALIZA STAVOVA I SAMOPRIJAVLJENOG PONAŠANJA STUDENATA RAZLIČITIH FAKULTETA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA. 13. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kopaonik.
Rezime: Stradanje mladih u saobraćaju je veliki trošak pojedincima, porodicama ali i celokupnom društu, međutim pričati o ceni ljudskog života je jako teško. Kako bi se smanjilo stradanje mladih u saobraćaju potrebno je njihovu edukaciju o saobraćaju podići na viši nivo. Potrebno je reći da u mnogim zemljama u 20% do 30% svih saobraćajnih nezgoda učesnici su mladi vozači starosti do 25 godina. Jako su nebezbedna ponašanja poput upotrebe mobilnih telefona i muzičkih uređaja prilikom prelaska pešaka preko kolovoza, što je znatno izraženije kod mlađe populacije u odnosu na stariju populaciju. Upravo iz ovih i sličnih razloga tema ovog rada su mladi učesnici u saobraćaju i to studenti sa nekoliko fakulteta Univerziteta u Beogradu. Studenti su bili anketirani na temu bezbednosti saobraćaja, i ispitivanje njihovih stavova i samoprijavljenog ponašanja o nekim od indikatora bezbednosti saobraćaja kao što su (vožnja preko ograničenja brzine, nepropisno prelaženje ulice, upotreba alkohola i mobilnog telefona u toku vožnje, upotreba sigurnosnog pojasa). Odgovori ispitanika su beleženi, a kasnije je izvršeno njihovo poređenje i prikazane su razlike. Neki od ciljeva istraživanja su bili da se utvrdi da li postoji razlika između stavova i samoprijavljenog ponašanja kod studenata sa različitih fakulteta, kao i da se utvrdida li postoji razlika između polova, dostignutog nivoa obrazovanja, uspeha tokom studiranja. Ali takođe cilj je bio i da se na celokupnom uzorku uoči da li postoji razlika između stavova i samoprijavljenog ponašanja studenata.

Ključne reči: stavovi, samoprijavljeno ponašanje, studenti, Beograd, bezbednost saobraćaja

Abstract: Young road fatalities impose huge cost on individuals, families and entire society too; however, talking about the price of a human life is very difficult. In order to reduce the young road fatalities it is necessary to rise up their road traffic education on higher level. It should be told that, in many countries, young drivers under the age of 25 participate in 20% to 30% of all road traffic accidents. The behaviours, such as mobile phone and music device use by pedestrians when crossing a street, are very unsafe and also much more prominent in young population than in older population. For these and similar reasons, the subject of this article are young road users, namely the students from several faculties within University of Belgrade. They were subjected to the traffic safety survey, whereby their attitudes and self-reported behaviour related to some of road safety indicators (such as speeding, improper street crossing, alcohol-impaired driving and mobile phone use when driving, seat belt use) were investigated. The responses of respondents were recorded and then their comparison was done and the differences were presented. Some of the research goals were to determine whether there is a difference in attitudes and self-reported behaviour among the students from different faculties, as well as to determine whether there are differences related to the gender, education level achieved and average note. Also, the goal was to observe, based on the whole sample, whether there is a difference in attitudes and self-reported behaviour among students.

Keywords: attitudes, self-reported behaviour, students, Belgrade, road safety

Rad je izložio/-la: Miljan Lazarević


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020