C01
USPOSTAVLJANJE METODOLOGIJE MJERENJA, PRAĆENJA I IZVJEŠTAVANJA O INDIKATORIMA BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA U REPUBLICI SRPSKOJ
ESTABLISHMENT OF THE METHODOLOGY OF MEASUREMENT, MONITORING AND REPORTING ON SAFETY PERFORMANCE INDICATORS IN THE REPUBLIC OF SRPSKA
Krsto Lipovac, Bojan Marić, Milan Tešić
Lipovac, K., Marić, B., Tešić, M., (2018). USPOSTAVLJANJE METODOLOGIJE MJERENJA, PRAĆENJA I IZVJEŠTAVANJA O INDIKATORIMA BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA U REPUBLICI SRPSKOJ. 13. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kopaonik.
Rezime: Nasuprot tradicionalnom načinu mjerenja bezbjednosti saobraćaja (brojanje nastradalih), danas se za utvrđivanje trenutnog stanja koriste indikatori performansi bezbjednosti saobraćaja. Upravljanje bezbjednošću saobraćaja nemoguće je zamisliti bez praćenja indikatora bezbjednosti saobraćaja. Republika Srpska je prepoznala značaj indikatora u bezbjednosti sobraćaja i u skladu sa tim sproveden je prvi projekat na području Republike Srpske kojim će biti uspostavljena metodologija za snimanje, praćenje i izvještavanje o indikatorima bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske. Prema najboljoj svjetskoj praksi, ali i dobrim primjerima iz regiona (Srbija), za početak su odabrani indikatori koji se odnose na zaštitne sisteme: sigurnosni pojas za vozače, suvozače, putnike pozadi, djecu do 12 godina, zaštitna kaciga za mopediste i motocikliste. Pored navedenih mjereni su i indikatori: upotreba mobilnog telefona tokom vožnje i upotreba dnevnih svjetala. Rezultati dobijeni terenskim istraživanjem na području svih deset policijskih uprava Republike Srpske treba da omoguće procjenu stanja bezbjednosti saobraćaja, poređenje sa zemljama u regionu i svijetu, ali i procjenu u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi definisani usvojenom Strategijom bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske.

Ključne reči: indikatori, metodologija, mjerenje

Abstract: In contrast to the traditional way of measuring traffic safety (counting of the victims), safety performance indicators are used today to determine the current state of affairs. Traffic safety management can not be imagined without monitoring the safety performance indicators (SPI). Republika Srpska recognized the significance of indicators in the traffic safety and accordingly conducted the first project on the territory of the Republic of Srpska, which will establish a methodology for measurement, monitoring and reporting on safety performance indicators on the roads of the Republic of Srpska. According to the best world practice, but also good examples from the region (Serbia), for the beginning are selected indicators relating to protection systems: safety belt for drivers, front passenger, children up to 12 years old, protective helmet for moped and motorcyclists. In addition indicators that are also used are use of mobile phones while driving and using daytime running lights. The results obtained by field research in the territory of all ten police administrations of the Republika Srpska should provide an assessment of the state of transport safety, comparisons with countries in the region and the world, as well as an assessment of the extent to which the achieved goals have been defined by the adopted Road Traffic Safety Strategy on Republika Srpska.

Keywords: indicators, methodology, measurment

Rad je izložio/-la: Milan Tešić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020