D11
AUTOMATSKI SISTEMI ZA OTKRIVANJE SAOBRAĆAJNIH PREKRŠAJA KAO PODRŠKA POLICIJSKOJ KONTROLI SAOBRAĆAJA
AUTOMATIC SYSTEM TO DETECT TRAFFIC VIOLATIONS IN SUPPORT OF POLICE TRAFFIC CONTROL
Mladen Marić, Milan Salamadija
Marić, M., Salamadija, M., (2014). AUTOMATSKI SISTEMI ZA OTKRIVANJE SAOBRAĆAJNIH PREKRŠAJA KAO PODRŠKA POLICIJSKOJ KONTROLI SAOBRAĆAJA. 9. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Zaječar.
Rezime: Brz razvoj tehnologije, u XXI vijeku, ima ogroman uticaj na rad policije. Nove tehnologije omogućavaju blagovremenije sakupljanje podataka i njihovu razmjenu, kao i evidentiranje prekršaja koje učesnici u saobraćaju počine. Mogućnost da značajno smanji broj saobraćajnih prekršaja i broj saobraćajnih nezgoda u našoj zajednici ima tehnologija za primjenu saobraćajnih zakona putem fotografisanja. Naime, riječ je o konceptu koji se odnosi na savremenu radarsku tehnologiju sa fotografijom visoke rezolucije. U cilju poboljšanja bezbjednosti saobraćaja, 2010. godine u Republici Srpskoj primjenjen je upravo takav koncept. Riječ je o stacionarnom radarskom sistemu čija je osnovna namjena da registruje prekršaje prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila i prolaska vozilom kroz raskrsnicu na crveno svjetlo. Sistem je postavljen na tri lokacije u Banjaluci na kojima su se učestalo događale saobraćajne nezgode sa posljedicama po lica. S tim u vezi, u ovom radu će se izvršiti analiza rada stacionarnog radarskog sistema u Republici Srpskoj, kako bi se ukazalo na prednosti koje donosi u poboljšanju bezbjednosti saobraćaja. Kroz ovu analizu će se prikazati struktura prekršaja po lokacijama u odnosu na određene vremenske periode, a takođe, izvršiće se analiza stanja bezbjednosti saobraćaja na pomenutim lokacijama prije i poslije uspostavljanja stacionarnog radarskog sistema.

Ključne reči: stacionarni radarski sistem, saobraćajna nezgoda, prekršaji, brzina, crveno svjetlo

Abstract: The rapid development of technology, in the XXI century, has a huge impact on policing. New technologies alroad users commit. Able to significantly reduce the number of traffic violations and the number of traffic accidents in our community has the technology for the application of traffic laws by photographing. In fact, it is a concept that refers to modern radar technology with high-resolution photos. In order to improve traffic safety, in 2010th in the Republic of Srpska was applied that concept exactly. It is a stationary radar systems whose primary purpose is to detect violations of exceeding the speed limit of the vehicle and the vehicle passing through the intersection on a red light. The system is set up in three locations in Banja Luka, where they are frequently happening accidents with consequences for individuals. In this regard, this text will perform the analysis of the stationary radar system in the Republic of Srpska, in order to highlight the benefits that brings up on improving traffic safety. Through this analysis we will show the structure of the offenses by the location in relation to the certain periods of time, and also will be carried out analysis of the situation of traffic safety at these locations before and after establishing the stationary radar system.

Keywords: stationary radar system, traffic accident, violation, speed, red light

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020