S03
SAMOPRIJAVLJENO PONAŠANJE I STAVOVI MLADIH VOZAČA O BEZBEDNOM UČESTVOVANJU U SAOBRAĆAJU
SELF-REPORTED BEHAVIOR AND ATTITUDES OF YOUNG DRIVERS ON SAFE TRAFFIC PARTICIPATION
Lazar Savković, Mladen Marina, Milena Simić, Miljan Lazarević
Savković, L., Marina, M., Simić, M., Lazarević, M., (2018). Samoprijavljeno ponašanje i stavovi mladih vozača o bezbednom učestvovanju u saobraćaju. 13. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kopaonik.
Rezime: U svetu saobraćajne nezgode su vodeći uzročnik smrtnog stradanja mladih mukaraca od 15 do 29 godina, a drugi najveći uzročnik smrtnog stradanja svih mladih od 15 do 29 godina (WHO, 2013). Pol, starost, znanja, iskustvo, stavovi i ponašanje su samo neki od elemenata kojima čovek utiče na bezbednost saobraćaja. Neretko mladi imaju iskrivljenu sliku o tome koliko su ugroženi u saobraćaju. Konzumiranje alkohola, opojnih sredstava, neupotreba sigurnosnog pojasa i upotreba telefona su česti slučajevi kod mladih prilikom učestvovanja u saobraćaju. Za bezbedno učešće u saobraćaju potreban je određeni minimum znanja i ispravnih stavova. Cilj ovog rada je ispitati stavove i samoprijavljeno ponašanje mladih vezano za konzumiranje alkohola, neupotrebe sigurnosnih pojaseva i upotrebe telefona prilikom učestvovanja u saobraćaju i izvršiti njihovu uporednu analizu i poređenje u odnosu na pol i obrazovanje. Istraživanje je sprovedeno na teritoriji Republike Srbije putem onlajn ankete. Istraživanjem su obuhvaćeni mladi, starosti do 27 godina, različitih obrazovnih profila.

Ključne reči: stavovi, mladi, znanje, samoprijavljeno ponašanje.

Abstract: In the world, road traffic accidents are the leading cause of the deaths of young men aged 15 to 29, and the second largest cause of death for all young people aged 15 to 29 (WHO, 2013). Gender, age, knowledge, experience, attitudes and behavior are just some of the elements that affect on the road safety. Often, young people have a distorted picture of how much they are vulnerable in traffic. Consuming alcohol, drugs, not using the seat belt and using the phone are common cases among young people when participating in traffic. For a safe participation in traffic, a certain minimum of knowledge and correct attitudes is needed. The aim of this paper is to examine the attitudes and self-reported behavior of young people in relation to the consumption of alcohol, the use of safety belts and the use of the phone while participating in traffic, and make their comparative analysis and comparison with the education and age of the respondents. The survey was conducted on the territory of the Republic of Serbia through online surveys. The survey covers young people aged up to 27 years of age, with different educational profiles.

Keywords: attitudes, young, knowledge, self-reported behavior.

Rad je izložio/-la: Lazar Savković


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020