S08
KARAKTERISTIKE PEŠAKA KOJE UTIČU NA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA
PEDESTRIAN CHARACTERISTICS THAT AFFECT ON THE TRAFFIC SAFETY
Lazar Savković
Savković, L., (2018). Karakteristike pešaka koje utiču na bezbednost saobraćaja. 13. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kopaonik.
Rezime: Pešaci predstavljaju jednu od najranjivijih i najugroženijih kategorija učesnika u saobraćaju. Prema izveštajima Svetske Zdravstvene Organizacije, između 1.2 i 1.3 miliona ljudi godišnje pogine u saobraćajnim nezgodama u svetu. Više od jedne petine, od ukupnog broja poginulih u saobraćajnim nezgodama čine pešaci, odnosno oko 270.000 ljudi. Za ceo evropski region, pešaci kao jedni od učesnika u saobraćaju čine oko 28% poginulih lica u saobraćajnim nezgodama. U Srbiji oko 25% od ukupnog broja poginulih lica u saobraćajnim nezgodama čine pešaci. U najvećoj meri to su stariji ljudi. Oko 38% poginulih pešaka je starosti preko 65 godina, a 18% čine pešaci starosti od 55 do 64 godine. Razlog nastaka saobraćajnih nezgoda u kojima učestvuju pešaci, pored propusta vozača, često je nepropisno ponašanje pešaka prilikom prelaska kolovoza. Cilj ovog rada je analiza ponašanja pešaka prilikom prelaska kolovoza na obeleženom pešačkom prelazu, ispitati uticaj obrazovanja, pola i starosti na prijavljeno ponašanje, kao i ispitivanje njihovih stavova o tome, koliko opasnim smatraju ovu radnju. Pored toga, cilj rada je analizirati i upotrebu uređaja koji ometaju pažnju pešacima prilikom prelaska kolovoza u zavisnosti od pola i starosti.

Ključne reči: pešaci, ponašanje i stavovi, pešački prelaz, bezbednost saobraćaja

Abstract: Pedestrians represent one of the most vulnerable and endangared categories of all road users in traffic. According to reports of the World Health Organisation, between 1.2 and 1.3 millions of people get killed in traffic accidents all over the world. More than one fifth out of the total number of people killed in traffic accidents are pedestrians, around 270.000 of people. For the whole European region, pedestrians as road users in traffic make up around 28% of those killed in car accidents. In Serbia around 25% out of the total number of people killed in traffic accidents are pedestrians. Mostly they are elderly people, around 38% of killed pedestrians are over the age of 65 and 18% of pedestrians killed in traffic accidents are in the 55 to 64 age range. Reason behind the accidents involving pedestrians if put aside the oversight of drivers is most oftenly jaywalking of pedestrians. In relation with that, main aim of this paper is to analyse pedestrian behaviour while crossing the road on marked pedestrian crosswalks, to investigate the influence of education, gender and age on reported behaviour, also to question their attitudes upon how dangerous they consider this act to be. Besides, aim of this paper and the work put in is also to analyse the usage of devices which distract the pedestrians while crossing the road depending on the age and gender.

Keywords: Pedestrians, Behaviour and attitudes, Crosswalk, Road safety

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020