B03
PREDLOG MERA ZA RAZVOJ BEZBEDNOG BICIKLISTIČKOG SAOBRAĆAJA U BEOGRADU SA OSVRTOM NA STAZE ZA SLEPE I SLABOVIDE OSOBE
PROPOSAL OF MEASURES FOR DEVELOPMENT OF SAFE BICYCLE TRAFFIC IN BELGRADE WITH A FOCUS ON THE PATHS FOR BLIND AND VISUALLY IMPAIRED PEOPLE
Nevena Stević, Slađana Marković, Maja Dimitrijević, Jelena Milošević
Stević, N., Marković, S., Dimitrijević, M., Milošević, J., (2018). Predlog mera za razvoj bezbednog biciklističkog saobraćaja u Beogradu sa osvrtom na staze za slepe i slabovide osobe. 13. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kopaonik.
Rezime: Biciklistički saobraćaj, sa dugom tradicijom u Beogradu, danas se vraća kao održivi vid transporta, koji pored energetske efikasnosti i isplativosti sa sobom nosi i značajne zdravstvene efekte za korisnike ovog vida transporta, kao i pozitivan uticaj na okruženje. U radu je izvršena analiza biciklističkog saobraćaja sa aspekta bezbednosti. Na osnovu iskustava evropskih gradova u vođenju biciklističkog saobraćaja dat je predlog mera za unapređenje bezbednog biciklističkog saobraćaja. Poboljšanje uslova za biciklistički saobraćaj postići će se izgradnjom i optimalnim lociranjem biciklističkih staza, traka i koridora, što će učiniti grad atraktivnijim za kretanje biciklista. Kroz mere poboljšanja date su i smernice za bezbedno vođenje slepih i slabovidih osoba.

Ključne reči: biciklistički saobraćaj, iskustva, mere, staze za slepe i slabovide osobe, konfliktna mesta.

Abstract: A bicycle traffic has a long tradition in Belgrade and now it returns as sustainable mode of transport. In addition to energy efficiency and cost effectiveness the cycling has significant health benefits for users of this mode of transport and positive effects on environment. This paper analysed the bicycle traffic in terms of safety. Measures for improvement of safe bicycle traffic are proposed based on the experience of European cities in guiding bicycle traffic. Conditions for bicycle traffic will be improved by constructing and optimal locating of bicycle tracks, lanes and corridors, which will make the city more attractive for the cyclists. These cycling improvement measures also include the guidelines for safe guiding of blind and visually impaired people.

Keywords: bicycle traffic, experience, measures, paths for blind and visually impaired people, points of conflict

Rad je izložio/-la: Maja Dimitrijević


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020