A04
INDIKATORI PONAŠANJA I STAVOVI UČESNIKA U SAOBRAĆAJU U SRBIJI U 2017. GODINI, I NJIHOV ZNAČAJ U ANALIZI STANJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
SAFETY PERFORMANCE INDICATORS AND ATTITUDES OF ROAD USERS IN SERBIA IN 2017, AND THEIR SIGNIFICANCE FOR THE ANALYSIS OF THE STATE OF ROAD SAFETY
Jelena Milošević, Andrijana Pesic, Svetlana Miljuš, Mirko Koković
Milošević, J., Pesic, A., Miljuš, S., Koković, M., (2018). Indikatori ponašanja i stavovi učesnika u saobraćaju u Srbiji u 2017. godini, i njihov značaj u analizi stanja bezbednosti saobraćaja. 13. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kopaonik.
Rezime: Agencija za bezbednost saobraćaja u sklopu svojih zakonskih obaveza neprekidnog praćenja stanja bezbednosti saobraćaja i razvoja jedinstvene baze podataka od značaja za bezbednost saobraćaja sprovodi projekte istraživanja indirektnih pokazatelja bezbednosti saobraćaja – indikatora ponašanja i stavova učesnika u saobraćaju o opasnostima u saobraćaju. Dobijene rezultate istraživanja Agencija javno objavljuje kroz aplikaciju Integrisana bazu podataka o obeležjima bezbednosti saobraćaja, i time ih čini dostupnim širokom krugu zainteresovanih korisnika: donosiocima odluka na nacionalnom i lokalnom nivou, istraživačima, itd. Indirektni pokazatelji bezbednosti saobraćaja su značajni zato što obezbeđuju širu sliku određenog problema. Naime, ukoliko uočimo da polovina dece smrtno strada u saobraćaju kao putnik u automobilu, za nas je značajan podatak o tome kako se roditelji ponašaju u pogledu prevoza svoje dece u automobilu, i kakav imaju stav o toj temi. Ukoliko, zatim, istražimo da se 63% dece starosti 0-12 godina u Srbiji ne prevozi na bezbedan način u vozilu, i ukoliko znamo da je određenom broju roditelja prihvatljivo da ne stave dete u bezbednosno sedište na kratkim relacijama, mi dobijamo značajne informacije za dalji rad. Naime, na ovaj način uočavamo uzročno-posledične veze koje postoje kod određenog problema, i dobijamo važne smernice za dalji rad: da treba uticati na podizanje nivoa svesti roditelja u tom domenu i da treba uticati na unapređenje ponašanja roditelja u pogledu prevoza dece. Rad ima za cilj da svim zainteresovanim subjektima i pojedincima, na nacionalnom i lokalnom nivou, ukaže na značaj indirektnih pokazatelja bezbednosti saobraćaja po pitanju sagledavanja problema u bezbednosti saobraćaja i preduzimanja aktivnosti za njihovo rešavanje.

Ključne reči: indirektni pokazatelji bezbednosti saobraćaja, indikatori, ponašanje učesnika u saobraćaju, stavovi učesnika u saobraćaju, bezbednost saobraćaja

Abstract: The Road Traffic Safety Agency, as part of its legal obligations to continuously monitor the state of road safety and develop the unique database of importance for road safety, carries out research projects on indirect road safety indicators – safety performance indicators and attitudes of road users on road hazards. The Agency publishes the obtained results through The Integrated Database of Characteristics of Traffic Safety, making it accessible to a wide range of interested users: decision-makers at national and local level, researchers, etc. Indirect road safety indicators are important because they provide a broader picture of a particular problem. Namely, if we notice that half the children die in traffic as a passenger in car, it is important for us to know how parents behave and what attitude they have regarding transportation of children in cars. If we investigate that 63% of children aged 0-12 years in Serbia are not transported safely in the car, and that for a certain number of parents it is acceptable not to put their children in a child car seat on a short journey, we receive important information for further work – that we should raise the level of parents' awareness in that domain and improve the behavior of parents regarding transportation of children. The aim of this paper is to point out to all stakeholders and individuals, at the national and local level, the importance of indirect road safety indicators in addressing the problems in traffic safety and undertaking activities for their solving.

Keywords: indirect indicators of road safety, indicators, safety performance indicators, attitudes of road users, road safety

Rad je izložio/-la: Jelena Milošević


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020