E11
KAMPANJA „UM NA DRUM“
CAMPAIGN "UM NA DRUM"
Duško Pešić
Pešić, D., (2018). KAMPANJA „UM NA DRUM“. 13. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kopaonik.
Rezime: Saobraćajne nezgode su jedan od vodećih uzroka stradanja mladih u svetu. Razlozi za ovakvo stanje su nedovoljno znanje i iskustvo, pogrešni stavovi i ponašanje koje mladi učesnici u saobraćaju ispoljavaju. Kampanje su jedan od glavnih modela za povećanje informisanosti, kao i promenu stavova i ponašanja kod ciljnih grupa. Imajući u vidu da je težište dosadašnjih kampanja za mlade bilo na upozoravanju i zastrašivanju, kao i na savetovanju i preporučivanju, prepoznato je da je potrebno promeniti dosadašnju komunikaciju i težište prebaciti na obrazovanje odnosno informisanje. U skladu sa tim je i pripremljena kampanja ''Um na drum'', a u radu će biti predstavljeni rezultati fokus istraživanja na ciljnoj grupi, sadržaj i elementi kampanje, preventivne aktivnosti koje su sprovedene, kao i analiza efekata sprovedene kampanje, kako bi se ocenila prepoznatljivost i uticaj kampanje kod ciljne grupe.

Ključne reči: Bezbednost saobraćaja, mladi, kampanja, elementi kampanje, obrazovanje

Abstract: Traffic accidents are one of the leading causes of suffering of the young people in the world. The reasons for this situation are the lack of knowledge and experience, wrong attitudes and behavior that young participants in traffic manifest. Campaigns are one of the main models for increasing awareness, as well as changing attitudes and behaviors of target groups. Bearing in mind that the focus of the previous youth campaigns was based on warning and intimidation, as well as on counseling and recommendation, it has been recognized that it is necessary to change the current communication and switch the focus on education and information. In accordance with this, the campaign ''Um na drum'' was prepared, and this paper will present the results of the focus research on the target group, the content and elements of the campaign, the preventive activities that have been conducted, and the analysis of the effects of the conducted campaign, in order to assess the recognition and impact of the campaign on the target group.

Keywords: Traffic safety, youth, campaign, campaign elements, education

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020