D05
RAZLIKA U PONAŠANJU DECE U SAOBRAĆAJNIM SITUACIJAMA PREZENTOVANIM NA MOBILNIM UREĐAJIMA I NA POLIGONU
THE DIFFERENCE IN THE BEHAVIOR OF CHILDREN IN THE TRAFFIC SITUATION PRESENTED ON MOBILE DEVICES AND ON THE POLYGON
Aleksandar Trifunovic, Svetlana Čičević, Magdalena Dragović, Maja Petrović
Trifunovic, A., Čičević, S., Dragović, M., Petrović, M., (2018). Razlika u ponašanju dece u saobraćajnim situacijama prezentovanim na mobilnim uređajima i na poligonu. 13. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kopaonik.
Rezime: Razvoj novih tehnologija donosi nove trendove da deca sve više vremena provode koristeći različite aplikacije na (tablet) računarima i mobilnim telefonima. Usled nedovoljne zrelosti, deca koja kreću samostalno da učestvuju u saobraćaju, kao i usled nedostatka životnog i saobraćajnog iskustva, nasuprot svakodnevnoj izloženosti rizicima i izazovima učestvovanja u saobraćaju, ova kategorija učesnika spada u grupu najranjivijih. Uzimajući u obzir navedene činjenice, sprovedeno je eksperimentalno istraživanje kako se deca ponašaju u saobraćaju na poligonu i kako se kroz iste situacije snalaze u virtualnom okruženju, na tablet računaru. Eksperiment je sproveden na poligonu i na tablet računaru. Ispitivana su osnovna pravila bezbednog ponašanja u saobraćaju dece predškolskog uzrasta. Rezultati eksperimentalnog istraživanja pokazuju da deca na računaru znaju tačno da odgovore na zadate situacije, što ukazuje na to da deca teorijski znaju da se u zadatim situacijama u saobraćaju bezbedno ponašaju. Međutim, iste zadatke deca ne znaju uspešno da reše na poligonu. U radu su prikazani detaljni rezultati dobijeni u istraživanju i u kojem smeru primena novih tehnologija može uticati na bezbednost dece u saobraćaju.

Ključne reči: nove tehnologije, tablet, saobraćajni poligon, bezbednost dece, edukacija

Abstract: The development of new technologies brings new trends for children to spend more time using different applications on (tablet) computers and mobile phones. Due to insufficient maturity, children who start independently to participate in traffic, as well as due to the lack of life and traffic experience, in spite of the daily exposure to the risks and challenges of participating in traffic, this category of participants belongs to the group of the most vulnerable. Taking into account the above facts, an experimental research was conducted on how children behave in traffic on the polygon and how they deal with the virtual environment on the tablet computer through the same situations. The experiment was carried out on the polygon and on the tablet computer. The basic rules of safe behavior in the traffic of pre-school children were examined. The results of experimental research show that children on the computer know exactly how to respond to the given situation, which indicates that children theoretically know that in the traffic situations they behave safely. However, the same tasks cannot be successfully solved by the children on the polygon. This paper has presented the most important results obtained in the research and in which direction the application of new technologies can influence the safety of children in traffic.

Keywords: new technologies, tablets, traffic polygon, child safety, education

Rad je izložio/-la: Aleksandar Trifunović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020