G16
UPOREDNA ANALIZA VERTIKALNE SIGNALIZACIJE U LOKALNIM SAMOUPRAVAMA
COMPARATIVE ANALYSES OF TRAFFIC SIGNALIZATION IN LOCAL COMMUNITIES
Duško Pešić, Miroslav Rosić
Pešić, D., Rosić, M., (2014). Uporedna analiza vertikalne signalizacije u lokalnim samoupravama. 9. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Zaječar.
Rezime: Jedan od najvažnijih iskoraka koji su razvijene zemlje napravile u bezbednosti saobraćaja odnosi se na puteve. Bez obzira na dominantan uticaj faktora čovek, sve naučne analize ukazuju da putevi mnogo više doprinose nastanku saobraćajne nezgode nego što je prikazano u statistikama. U zemljama koje upravljaju bezbednošću saobraćaja, postignut je nivo opšte odgovornosti za nastalu saobraćajnu nezgodu, po kome se istražuju propusti i doprinosi svih subjekata koji su vezani za nastanak saobraćajne nezgode. U našoj državi teret za nastanak saobraćajne nezgode najčešće se pripisuje učesnicima, pa se i ne analiziraju propusti puta koji su nekada i u uzročnoj vezi sa nastankom nezgode. Tako, je na primer saobraćajna signalizacija, kao elemenat puta često u vezi sa nastankom saobraćajne nezgode, a što se retko uočava i istražuje. Najčešće se polazi od pretpostavke, da je signalizacija postavljena u skladu sa važećim pravnim aktima i da predstavlja preduslov za bezbedno odvijanje saobraćaja. Međutim analiza saobraćajnih nezgoda i situacija na terenu ukazuju na velike probleme u vezi sa postavljanjem, značenjem i održavanjem signalizacije. S obzirom na to, predmet rada je istraživanje stanja i uporedna analiza saobraćajne signalizacije na teritoriji tri lokalne samouprave. Cilj rada je da ukaže na nedostatke saobraćajne signalizacije, ali i na probleme, kao što je problem raskrsnica koje nisu jednoznačno regulisane.

Ključne reči: put, vertikalna saobraćajna signalizacija, greška puta

Abstract: One of the most significant steps which developed countries achieved in terms of road safety is related to roads. Beside dominant influence of human as a road safety factor, all scientific analyses show that roads are more significant factor than it is presented in statistic data. In countries which actively manage road safety, general responsibility for accident occurrence is adopted, by which all road safety factors can contribute to traffic accident occurrence. In our country responsibility for traffic accidents is mostly on drivers side, which means that road contributing factors are not usually analyzed although they are related to traffic accident occurrence. For example, traffic signalization, as road element, is often related to traffic accident occurrence, which is rarely noticed or examined. The analyses usually starts with assumption that traffic signalization is according to law and that it is necessary for safe participation in traffic. However, analyses of traffic accidents and filed situation show that there is a big problem with setting, meaning and maintenance of traffic signalization. Because of that, subject of this paper is analyses of condition and comparative analyses of traffic signalization at the territory of three local communities. Aim of this paper is to present defects of road signalization, and also problems like unambiguously regulated intersections.

Keywords: road, vertical traffic signalization, road error

Rad je izložio/-la: Duško Pešić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020