E04
SMERNICE ZA ŠOLSKE POTI
GUIDELINES FOR SCHOOL PATHS
Robert Strah
Strah, R., (2018). Smernice za šolske poti. 13. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kopaonik.
Rezime: Smernice za šolske poti predstavljajo koristen in uporaben pripomoček osnovnim šolam in lokalnim skupnostim za izdelavo učinkovitih načrtov, za celovitejši pregled in izboljšanje varnosti ter za poenoteno označevanje šolskih poti. Smernice med drugim usmerjajo k bolj sistematičnemu in koordiniranemu pristopu na področju prometne varnosti na lokalni ravni ter k varnejši cestno-prometni infrastrukturi. Pomemben segment smernic predstavljajo tudi kriteriji za vzpostavitev šolskih poti in osnovni kriteriji za vodenje šolskih poti preko prehodov za pešce. Smernice spodbujajo tudi terenske preglede varnosti šolskih poti s strani lokalnih tehničnih komisij svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ali licenciranih presojevalcev varnosti cest. Ukrepi za varnejšo prometno infrastrukturo in večjo varnost otrok na šolskih poteh prinašajo dolgoročno tudi znatne prihranke lokalnih skupnosti na področju organiziranih šolskih prevozov, hkrati pa pripomorejo k učinkovitem in aktivnem vključevanju otroka oziroma šolarja v svet prometa. Pomemben prispevek na področju varnejših šolskih poti predstavlja tudi pravilno označevanje le teh z vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo.

Ključne reči: Smernice in kriteriji za šolske poti, načrti šolskih poti, šolski prevozi, lokalni sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, presojevalci varnosti cest.

Abstract: Guidelines for school paths represent a valuable and useful tool for elementary schools and local communities to produce effective plans for comprehensive review, safety improvement and unified labeling of school routes. The guidelines are directed to a more systematic and coordinated approach in the field of road safety on a local level and lead to a safer road infrastructure. Guidelines also represent an important segment of criteria for the establishment of school paths and basic criteria of school routes on pedestrian crossings. The guidelines also encourage safety spot checks of school routes by the technical committee of local councils of prevention and education in road traffic or licensed road safety auditors. Safety measures to secure transport infrastructure and greater safety for children on school routes bring substantial long term cost savings for local communities in the field of organized school transport and contribute to effective and active involvement of children in traffic. An important contribution in the field of safer school routes also represents proper labeling with vertical and horizontal traffic signs.

Keywords: Guidelines for school paths, basic criteria of school routes, organized school transport, local councils of prevention and education in road traffic, licensed road safety auditors.

Rad je izložio/-la: Robert Strah


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020