C03
ANALIZA POSTOJANJA KORELATIVNE VEZE ODABRANIH INDIKATORA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA VEZANIH ZA BRZINU I KONAČNIH ISHODA
ANALYSIS EXISTENCE OF A CORRELATIVE LINK BETWEEN THE SELECTED SAFETY INDICATORS RELATED TO THE SPEED AND FINAL OUTCOMES
Ivana Stanić, Đorđe Petrović
Stanić, I., Petrović, Đ., (2018). Analiza postojanja korelativne veze odabranih indikatora bezbednosti saobraćaja vezanih za brzinu i konačnih ishoda. 13. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kopaonik.
Rezime: Upravljanje bezbednošću saobraćaja bez čekanja na posledice je omogućeno kroz savremeni pristup. Primenom savremenog pristupa, pomoću indikatora bezbednosti saobraćaja, upravljačima je data prilika da reaguju na vreme. Na ovakav način se ne čeka da se dogodi saobraćajna nezgoda, već se radi sve što je neophodno da bi se saobraćajne nezgode sprečile. Indikatori bezbednosti saobraćaja su jako povezani sa konačnim ishodima, i kroz tu vezu je omogućeno da se „upravlja“ vrednostima konačnih ishoda, kroz vrednosti indikatora. U ovom radu, prikazani su rezultati sprovedenog istraživanja u kojem je ispitivana povezanost indikatora koji se odnose na brzinu i konačnih ishoda bezbednosti saobraćaja na teritoriji Republike Srbije.

Ključne reči: BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA, INDIKATORI BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA, BRZINA, SRBIJA

Abstract: Traffic safety management without waiting for consequences is provided through a modern approach. By applying a modern approach, using indicators of traffic safety, control is given the opportunity to react in time. In this way, the system does not wait for a traffic accident to happen, but it does everything that is necessary to prevent traffic accidents. The results of the conducted research, which examined the connection between indicators related to speed and final outcomes of traffic safety on the territory of the Republic of Serbia, are examined.

Keywords: ROAD SAFETY, TRAFFIC SAFETY INDICATORS, SPEED, SERBIA

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020