B06
PRIMENA PROCEDURE PROVERE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA (RSI) U NEKOLIKO RAZLIČITIH ZEMALJA EVROPE
IMPLEMENTATION OF THE ROAD SAFETY INSPECTION (RSI) IN SEVERAL DIFFERENT EUROPEAN COUNTRIES
Ivana Stanić, Jelica Davidović
Stanić, I., Davidović, J., (2018). Primena procedure Provere bezbednosti saobraćaja (RSI) u nekoliko različitih zemalja Evrope. 13. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kopaonik.
Rezime: Put kao faktor bezbednosti saobraćaja ima značajnu ulogu. Ogromna sredstva se izdvajaju za izgradnju, održavanje i stalno unapređivanje putne infrastrukture. Veliki broj saobraćajnih nezgoda biva prouzrokovan upravo zbog propusta prilikom izgradnje ili održavanja putne mreže, čime se troškovi investiranja u puteve značajno uvećavaju. Da bi se ispitao uticaj puta na nastanak saobraćajnih nezgoda koriste se različite metode. U okviru ovog rada će detaljnije biti razmatrana primena jedne od procedura RISM. Procedura koja će biti prikaza je Provera bezbednosti saobraćaja (RSI). Primena ove procedure je široka i može da pokriva celokupnu putnu mrežu. Upravo iz tog razloga je u radu izvršena analiza primene procedure Provera bezbednosti saobraćaja (RSI) u nekoliko različitih zemalja Evrope.

Ključne reči: Bezbednost saobraćaja, Provera bezbednosti saobraćaja, put, uticaj

Abstract: The road as a traffic safety factor plays an important role. Huge funds are allocated for the construction, maintenance and continuous improvement of road infrastructure. A large number of traffic accidents are caused precisely due to omissions in the construction or maintenance of the road network, which significantly increases the costs of investing in the roads. Different methods are used to examine the impact of the road on the occurrence of traffic accidents. As part of this work will be discussed in more detail the application of one of the procedures RISM. The procedure that will be displayed is the Road Safety Inspection (RSI). The application of this procedure is wide and can cover the entire road network. For this reason, the paper analyzes the implementation of the Road Safety Inspection (RSI) procedure in several different European countries.

Keywords: Traffic Safety, Traffic Safety, Road, Impact

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020