C04
ANALIZA POVEZANOSTI KONAČNIH ISHODA I UPOTREBE INDIKATORA MOBILNOG TELEFONA U REPUBLICI SRBIJI
ANALYSIS OF RELATIONSHIP BETWEEN THE FINAL OUTCOME AND INDICATORS USE OF MOBILE PHONE IN SERBIA
Nina Vasiljević, Ivana Stanić
Vasiljević, N., Stanić, I., (2018). ANALIZA POVEZANOSTI KONAČNIH ISHODA I UPOTREBE INDIKATORA MOBILNOG TELEFONA U REPUBLICI SRBIJI. 13. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kopaonik.
Rezime: Danas se sve veća pažnja posvećuje indikatorima bezbednosti saobraćaja iz razloga što je dokazano da postoji jaka veza između posledica saobraćajnih nezgoda i indikatora bezbednosti saobraćaja. Vožnja predstavlja zadatak koji zahteva punu pažnju i potpunu predanost povezanih sposobnosti vozača. Značaj upotrebe mobilnog telefona prilikom vožnje predstavlja veliki problem. Naime, upotreba mobilnog telefona višestruko odvlači pažnju vozača i izaziva različite promene u njihovom ponašanju koje negativno utiču na bezbednost saobraćaja. Upotreba mobilnih telefona tokom vožnje je aktuelni problem bezbednosti saobraćaja i povezan je sa povećanim rizikom učešća u saobraćajnim nezgodama, a samim tim predstavlja i ozbiljnu zdravstvenu pretnju. U okviru ovog rada dat je prikaz povezanosti dobijenih konačnih ishoda i upotrebe mobilnog telefona od strane vozača na teritoriji Republike Srbije.

Ključne reči: bezbednost saobraćaja, mobilni telefon, Republika Srbija

Abstract: Today, more and more attention is paid to indicators of road safety because it is proven that there is a strong correlation between consequences of traffic accidents and traffic safety indicators. Driving is a task that requires full attention and full commitment to the driver's related skills. The importance of using a mobile phone while driving is a major problem. The use of multiple mobile phone distracts drivers and causes various changes in their behavior that negatively affect road safety. The use of mobile phones while driving is an ongoing problem of traffic safety and is associated with an increased risk of participation in traffic accidents, and therefore presents a serious health threat. The paper presents the connection between the obtained final outcomes and the use of mobile phones by drivers on the territory of the Republic of Serbia.

Keywords: traffic safety, mobile phone, Republic of Serbia

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020