D12
UPOTREBA MOBILNOG TELEFONA TOKOM VOŽNJE-ANALIZA SAMOPRIJAVLJENOG PONAŠANJA
MOBILE PHONES USE WHILE DRIVING-ANALYSES OF SELF-REPORTED BEHAVIOUR OF DRIVERS
Miroslav Đerić, Zoran Andrić
Đerić, M., Andrić, Z., (2018). UPOTREBA MOBILNOG TELEFONA TOKOM VOŽNJE-ANALIZA SAMOPRIJAVLJENOG PONAŠANJA. 13. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kopaonik.
Rezime: Sa ekspanzijom ponuđenih sadržaja i aplikacija u mobilnim telefonima raste i rizik od upotrebe mobilnih telefona tokom vožnje. Taj globalni problem u svijetu sve više dobija na važnosti. U tom smislu, u Bosni i Hercegovini, na području grada Istočno Sarajevo, tokom 2013. godine, izvršeno je terensko istraživanje upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje. Metodologija istraživanja je uključivala metod anketnog upitnika. Metodom logističke regresije u radu je analiziran uticaj ličnih karakteristika vozača (pol, starosna dob, obrazovanje, izloženost odnosno ostvareni-pređeni km), i karakteristika vozila (starost), na samoprijavljeno ponašanje vozača sa aspekta upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje. U radu je pokazano da određeni faktori nemaju isti uticaj na ponašanje vozača u različitim saobraćajnim uslovima. Na osnovu dobijenih rezultata moguće je odrediti određene grupacije učesnika u saobraćaju, na koje je potrebno djelovati sa ciljem smanjenja stepena upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje, te povećanja svjesti vozača o negativnom uticaju upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje

Ključne reči: samoprijavljeno, ponašanje, vozač, upotreba mobilnog telefona.

Abstract: As the volume of content and applications offered on mobile phones grows, so does the risk of mobile phones use while driving. That global issue becomes increasingly important. In that regard, a field research into a mobile phones use rate was carried out in Bosnia and Herzegovina, in the locality of East Sarajevo in 2013. The research methodology included the method of survey questionnaire. This paper used a method of logical regression to analyse the influence of personal characteristics of drivers (gender, age, level of education, exposure) and vehicle characteristics (age) on the self-reported behaviour of drivers in terms of mobile phones use while driving. The paper has shown that certain factors do not influence behaviour of drivers in the same way in different traffic situations. Based on the results obtained from the study it will be possible to determine critical group of traffic participants, as well as the way in which they should be dealt with in order to reduce the rate of mobile phones use while driving, thus increasing the awareness of drivers of negative impacts of mobile phones use while driving.

Keywords: Self-reported, behaviour, drivers, mobile phones use .

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020