B07
ULOGA I ZNAČAJ SAOBRAĆAJNIH ŠKOLA U PREVENCIJI I EDUKACIJI IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA NIVOU LOKALNE ZAJEDNICE - PRIMER POLITEHNIČKE ŠKOLE U POŽAREVCU
ROLE AND IMPORTANCE OF TRAFFIC SCHOOLS IN PREVENTION AND EDUCATION IN THE FIELD OF ROAD TRAFFIC SAFETY ON LOCAL COMMUNITY LEVEL - EXAMPLE OF POLYTECHNIC SCHOOL IN POZAREVAC
Jelena Milenković, Miroslav Stanojević
Milenković, J., Stanojević, M., (2018). Uloga i značaj saobraćajnih škola u prevenciji i edukaciji iz oblasti bezbednosti saobraćaja na nivou lokalne zajednice - primer Politehničke škole u Požarevcu. 13. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kopaonik.
Rezime: Rad predstavlja prikaz aktivnosti koje sprovodi Saobraćajna sekcija Politehničke škole u Požarevcu, kao jedne od značajnih subjekata za podizanje nivoa bezbednosti saobraćaja, a sve u cilju prevencije i edukacije na nivou lokalne zajednice, odnosno Grada Požarevca. U okviru tih aktivnosti, akcenat je stavljen na projekat „Vršnjačka edukacija“, njegove ciljeve i dosadašnje rezultate. Prikazane aktivnosti se realizuju kontinuirano, svake školske godine, prateći postojeće kampanje koje sprovode nacionalne i lokalne institucije iz oblasti bezbednosti saobraćaja (Agencija za bezbednost saobraćaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Komitet za bezbednost saobraćaja, Savet za bezbednost saobraćaja Grada Požarevca itd.), a sve u okviru Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije za period od 2015. do 2020. godine. Takođe, rad prikazuje i probleme koji se javljaju u realizaciji pojedinih aktivnosti, ali i mogućnosti za njihovo rešavanje. Na kraju su data zaključna razmatranja dosadašnjih rezultata i planirane mere u cilju poboljšanja rada saobraćajne sekcije, unapređenja saradnje sa lokalnim i nacionalnim institucijama iz oblasti bezbednosti saobraćaja, kao i značaj uključivanja Zajednice saobraćajnih škola Republike Srbije u rad na povećanju bezbednosti saobraćaja.

Ključne reči: bezbednost, sekcija, škola, prevencija, edukacija

Abstract: This paper presents an overview of the activities that are implemented by the Traffic section of Polytechnic school in Požarevac, as one of the most significant subjects in raising the level of traffic safety, all for the purpose of prevention and education at the local community level, that is, the City of Požarevac. Within these activities, we put emphasis on the project "Peer Education", its goals and results achieved so far. The activities presented have been realised continuously, each school year, following the existent campaigns which are carried out by national and local institutions in the field of traffic safety (Road Traffic Safety Agency, Ministry of Interior, Transport Safety Committee, Road Traffic Safety Council of Požarevac etc.), all within the framework of the Road Safety Strategy of the Republic of Serbia for the period from 2015. to 2020. This work also presents the problems which occur during the realization of certain activities, as well as the possibilities of their solving. Finally, the paper gives concluding reviews of the current results and planned measures in order to improve the work of the traffic section, improval of the cooperation with local and national institutions in the field of traffic safety, as well as the importance of involving the Union of Traffic Schools of the Republic of Serbia in increasing traffic safety.

Keywords: safety, section, school, prevention, education

Rad je izložio/-la: Jelena Milenković


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020