B17
ULOGA CRVENOG KRSTA U SISTEMU BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA, PRIMER GRADA ZAJEČARA
THE ROLE OF THE RED CROSS IN THE ROAD SAFETY, ЕXAMPLE OF A CITY ZAJECAR
Vladan Marković, Duško Pešić, Sanja Despotović
Marković, V., Pešić, D., Despotović, S., (2014). ULOGA CRVENOG KRSTA U SISTEMU BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA, PRIMER GRADA ZAJEČARA. 9. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Zaječar.
Rezime: Crveni krst Zaječar je humanitarna organizacija, čija je uloga širenje svesti i znanja kod dece predškolskog, osnovnoškolskog i srednješkolskog uzrasta. Kao fleksibilna organizacija ima mogućnost širenja svesti i prenošenja informacija na zanimljive načine, angažovanjem tinejdžera. U sistemu bezbednosti saobraćaja, mesto Crvenog krsta je realizacija akcija usmerenih ka širenju svesti o bezbednosti saobraćaja, u skladu sa planovima i inicijativama Caveta za bezbednost saobraćaja. Združeno delovanje Crvenog krsta sa ostalim ključnim institucijama, u okviru sistema bezbednosti saobraćaja lokalne samouprave, predstavlja podršku radu ostalih institucija. U ovom radu je prikazana uloga Crvenog krsta u sistemu bezbednosti saobraćaja grada Zaječara, kao i primer niza aktivnosti koje su doprinele ostvarivanju cilja Saveta za bezbednost saobraćaja i sistema bezbednosti saobraćaja grada Zaječara.

Ključne reči: Crveni krst, bezbednost saobraćaja, sistem bezbednosti saobraćaja

Abstract: The Red Cross of Zajecar is a humanitarian organization, whose role is to promote awareness and knowledge in preschool, elementary and secondary school age. As a flexible organization it has the ability to spread awareness and impart information in interesting ways, engaging teenagers. In the system of traffic safety, the place of the Red Cross is the realization of actions aimed at spreading awareness about traffic safety, in accordance with the plans and initiatives of the Council for Traffic Safety. Joint activities of the Red Cross with other key institutions within the traffic safety of local government, works to support the work of other institutions. This paper describes the role of the Red Cross in the system of traffic safety of Zajecar, as an example of a series of activities that have contributed to achieving the objectives of the Council for Traffic Safety and traffic safety systems of Zajecar.

Keywords: Red Cross, traffic safety, system of traffic safety

Rad je izložio/-la: Sanja Despotović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020