G06
KARAKTERISTIKE I SPECIFIČNOSTI SAOBRAĆAJNIH NEZGODA SA UČEŠĆEM DECE
CHARACTERISTICS AND SPECIFICS OF TRAFFIC ACCIDENTS WITH THE PARTICIPATION OF CHILDREN
Jelena Ranković
Ranković, J., (2018). Karakteristike i specifičnosti saobraćajnih nezgoda sa učešćem dece. 13. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kopaonik.
Rezime: Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO, 2015) svake godine u saobraćajnim nezgodama na putevima u svetu pogine 186.300 dece, što je više od 500 poginule dece svakog dana. Na području Republike Srbije u periodu od pet godina, odnosno od 2012. do 2016. godine u saobraćajnim nezgodama je povređeno 1.436 dece, uzrasta do 4 godina, a uzrasta od 4 do 14 godina 6.644 dece. Deca do 14 godina u Republici Srbiji najviše stradaju u svojstvu putnika (51%), a zatim u svojstvu pešaka (31%), dok u saobraćajnim nezgodama više strada dečaka, nego devojčica (ABS, 2017). Imajući prethodno navedeno u vidu, cilj rada je da se ispitaju specifičnosti stradanja dece u saobraćaju na teritoriji grada Beograda, i utvrde kako specifičnosti saobraćajnih nezgoda sa decom, tako i specifičnosti dece kao učesnika u saobraćajnim nezgodama.

Ključne reči: : bezbednost dece, saobraćajne nezgode, karakteristike dece, specifičnosti dece

Abstract: According to the World Health Organization (WHO, 2015), 186.300 children die each year from road traffic crashes around the world – that’s more than 500 children every day. On the territory of the Republic of Serbia in the period from 2012 to 2016 in traffic accidents injured 1.436 children under the age of 4 years, and 6.644 children aged 4 to 14. Children up to 14 years in the Republic of Serbia, the most sustained injuries in traffic accidents as a passenger (51%), and then as pedestrians (31%) (ABS, 2017). Keeping above in mind, the goal of this paper is to examine specific suffering of children in traffic in the territory of the city of Belgradе, and determine how the specifics of accidents with children, as well as the specificity of children as participants in road accidents.

Keywords: children's safety, traffic accidents, characteristics of children, specificity of children

Rad je izložio/-la: Jelena Ranković


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020