F08
SAVREMENI SISTEMI UPRAVLJANJA FLOTOM VOZILA, SA OSVRTOM NA RAD KONTROLNOG CENTRA
MODERN SYSTEMS FOR FLEET MANAGEMENT WITH USING CONTROL CENTER
Djordje Vranješ, Branimir Miletić
Vranješ, D., Miletić, B., (2018). Savremeni sistemi upravljanja flotom vozila, sa osvrtom na rad kontrolnog centra. 13. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kopaonik.
Rezime: Savremeni sistemi upravljanja voznim parkom omogućavaju menadžerima efikasno upravljanje i optimizaciju prevoza, koji po svojim efektima značajno prevazilaze tradicionalni pristup za upravljanje flotom vozila. Ovi sistemi omogućavaju efikasnu kontrolu korišćenja vozila i potrošnje goriva, pregled istorijskih podataka o kretanju vozila, praćenje ponašanja vozača tokom vožnje i rada motora, evidentiranje pojedinih prekršaja (prekoračenje brzine, nekorišćenje sigurnosnih pojaseva i dr.), praćenje održavanja vozila, smanjenje direktnih i indirektnih troškova i evidentiranje specifičnih događaja. Za postizanje i praćenje navedenih efekata, posebnu ulogu imaju kontrolni centri koji vrše praćenje i obradu svih podataka i informacija koje se prate u okviru sistema upravljanja voznim parkom.

Ključne reči: Flota, upravljanje, sistem, vozilo, bezbednost.

Abstract: Modern fleet management systems allow managers to effectively manage and optimize transport, which by its effects go way beyond the traditional approach to fleet management. These systems allow efficient control of vehicle use and fuel consumption, a review of historical data on the vehicles movements, monitoring driver behavior while driving and the engine running, the recording of certain offenses (speeding, non-use of safety belts, etc.), tracking vehicle maintenance, reducing direct and indirect costs and the recording of specific events. To achieve and follow up the above effects, special role is assigned to control centers which carry out the monitoring and processing of all information and data, which are then followed within the system of fleet management.

Keywords: Fleet management systems, vehicle, safety.

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020