V12
ZNAČAJ PRAĆENJA INDIKATORA BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA-BRZINA KRETANJA VOZILA
SIGNIFICANCE OF MONITORING INDICATORS OF TRAFFIC SAFETY-THE VEHICLE SPEED
Miroslav Đerić, Bojan Marić, Zoran Andrić
Đerić, M., Marić, B., Andrić, Z., (2014). ZNAČAJ PRAĆENJA INDIKATORA BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA-BRZINA KRETANJA VOZILA. 9. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Zaječar.
Rezime: Oblast bezbjednosti saobraćaja, kao složen sistem u kome djeluju brojni subjekti, potrebno je stalno kroz preduzimanje različitih mjera i aktivnosti unapređivati. Da bi se unaprijedio rad u oblasti bezbjednosti saobraćaja, potrebno je uspostaviti proces mjerenja (snimanja) i stalnog praćenja indikatora bezbjednosti saobraćaja (IBS). Pri tome je potrebno utvrditi IBS-e za najvažnije subjekte bezbjednosti saobraćaja, a u cilju mjerenja efikasnosti rada tih subjekata. Postoji veliki broj potencijalnih IBS-a, međutim svi oni nisu podjednako značajni. U tom kontekstu prilikom izbora indikatora koji će se pratiti, neophodno je voditi računa i o problemima bezbjednosti saobraćaja koji su karakteristični za određenu lokalnu zajednicu. Indikator bezbjednosti saobraćaja koji je široko rasprostranjen jeste brzina kretanja vozila. Jedan od izazova za subjekte bezbjednosti saobraćaja je kako odnosno na koji način uticati na brzinu kretanja vozila. Naime, istraživački radovi pokazuju vezu između brzine kretanja vozila i nastanka saobraćajnih nezgoda. Stoga, ovaj rad ima za cilj da pokaže da je „brzina kretanja vozila“ najvažniji indikator bezbjednosti saobraćaja, te da periodično mjerenje (snimanje), praćenje i ocjenjivanje ovog indikatora, te planiranje i preduzimanje odgovarajućih mjera i aktivnosti od strane subjekata doprinosi dostizanju definisanih ciljeva bezbjednosti saobraćaja, odnosno smanjenju broja saobraćajnih nezgoda na putevima, broja smrtno nastradalih i povrijeđenih lica.

Ključne reči: bezbjednost saobraćaja, indkatori bezbjednosti saobraćaja, brzina kretanja vozila, saobraćajna nezgoda

Abstract: Traffic safety, as well as a complex system, in which many subject operates, is necessary, by taking various measures and activities to improve. To improve work in the field of traffic safety,it is necessary to establish a process of measurement(recording)and constant monitoring of indicators of traffic safety(IBS). It is necessary to determine IBS for the most important subject of traffic safety in order to measure the efficiency of these subjects. There are a number of potential IBS, but they are not all equally important.In this context,in the selection of indicators to be monitored, it is necessary to take into account the problems and traffic safety specific to a particular local community. Indicator of traffic safety, which is widely spread is the speed of the vehicle. One of the challenges for the subjects of traffic safety is to find appropriate way to affect the speed of the vehicle. The research works show the relationship between vehicle speed and the occurrence of accidents. Therefore, this paper aims to show that "the speed of the vehicle" is the most important indicator of traffic safety and that periodically measure(record), monitoring and evaluation of the indicators, as well as planning and taking appropriate measures and activities by the subjects can contribute to the achievement of defined goals traffic safety and to reduce the number of road traffic accidents, the number of fatalities and injured persons.

Keywords: traffic safety, indkatori traffic safety, speed of vehicles, traffic accidents

Rad je izložio/-la: Bojan Marić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020