D15
METODOLOGIJE I EFEKTI KAMPANJE U CILJU SMANJENJA UPRAVLJANJA VOZILOM POD UTICAJEM ALKOHOLA REALIZOVANE NA MESTIMA GDE SE KONZUMIRAJU ALKOHOLNA PIĆA
METHODOLOGY AND EFFECTS OF THE CAMPAIGN AIMED AT REDUCING DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL IMPLEMENTED IN FACILITIES WHERE ALCOHOL IS CONSUMED
Milan Ilić, Dejan Bogićević, Vlada Popović
Ilić, M., Bogićević, D., Popović, V., (2014). METODOLOGIJE I EFEKTI KAMPANJE U CILJU SMANJENJA UPRAVLJANJA VOZILOM POD UTICAJEM ALKOHOLA REALIZOVANE NA MESTIMA GDE SE KONZUMIRAJU ALKOHOLNA PIĆA. 9. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Zaječar.
Rezime: Upravljanje vozilom pod uticajem alkohola u značajnoj meri smanjuje bezbednost u saobraćaju. Kultura konzumiranja alkoholnih pića i deo privrednih aktivnosti koji se odnosi na njihovu proizvodnju i prodaju, podstiče veću potrošnju ovih pića.Kampanje koje se sprovode sa ciljem smanjenja upravljanja vozilom pod uticajem alkohola usmerene su na široku populaciju. Televizijski spotovi i bilbordi preko kojih se sprovode kampanje su skupi i zato moraju biti vremenski ograničeni. Vozači koji upravljaju vozilima pod uticajem alkohola čine manjinu u odnosu na broj onih koji poruke kampanja vide i čuju.U radu se analiziraju efekti i modeli kampanja na mestima gde se konzumiraju alkoholna pića kao što su noćni klubovi, kafići i kafane. Kampanja je usmerena na mesta gde se troše alkoholna pića u većoj količini. Mogućnost besplatnog merenja i saznanja preciznog podatka o alkoholisanosti i informacije o kaznenim merama putem "kaznene karte" na svakom stolu ugostiteljskog objekta, uticaće na odluku o načinu prevoza i prestanka konzumiranja alkoholnih pića. "Kaznena karta" sadrži i podatke o vremenu eliminacije alkohola, brojeve telefona taksi službi, objekata koji pružaju usluge smeštaja i drugo, kao i ključne poruke kampanje za upravljanje vozilom u treznom stanju. Dobijeni rezultati kampanje ovom metodologijijom u ugostiteljskim objekatima u Novom Sadu i Nišu pokazuju da postoji potencijal za dalji rad u propagiranju upravljanja vozilom u treznom stanju i smanjenju broja saobraćajnih nezgoda sa učešćem alkohola u njihovim uzrocima nastanka. Ključna je i dobra saradnja sa subjektima lokalne zajednice, ugostiteljskim objektima, koji aktivno učestvuju u sprovođenju akcije.

Ključne reči: metodologija, merenje alkoholisanosti, kampanja, "kaznena karta", ugostiteljski objekti

Abstract: Driving under the influence of alcohol significantly reduces traffic safety. Culture of consumption of alcoholic beverages and part of the economic activity that is related to their manufacture and sale, encourages greater consumption of these beverages. Campaigns implemented in order to reduce driving under the influence of alcohol are aimed at a broad population. TV spots and billboards through which campaigns are implemented are expensive and, therefore, must be limited in time. The ones who drive under the influence of alcohol are in the minority compared to the number of people who see and hear the campaign messages. This paper analyzes the effects and models of the campaigns in facilities where alcoholic beverages are consumed, such as nightclubs, bars and pubs. The campaign is aimed at facilities where alcoholic beverages are consumed in large quantities. The possibility of cost-free measurements and finding out the precise information about the amount of alcohol in the body and information on penalties in the "penalty card" placed on each table in the facility, will affect the decision on the mode of transport and ceasing alcohol consumption. "Penalty card " also contains information about the time of elimination of alcohol, telephone numbers of taxi services, facilities providing accommodation and other, as well as key messages of the campaign for driving while sober. The key is a good cooperation with local community stakeholders, facilities, and their active participation in the implementation of the action.

Keywords: methodology, measuring alcohol in the body, campaign, "penalty card", facilities

Rad je izložio/-la: Milan Ilić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020