G17
MJERE UPRAVLJANJA BRZINOM – SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA, NAJSTARIJA, NAJJEFTINIJA ALI NEIZOSTAVNA MJERA
SPEED MANAGEMENT –TRAFFIC SIGNALS, THE OLDEST, CHEAPEST, BUT INVITABLY MEASURE
Slavko Davidović, Jovana Samopjan
Davidović, S., Samopjan, J., (2014). MJERE UPRAVLJANJA BRZINOM – SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA, NAJSTARIJA, NAJJEFTINIJA ALI NEIZOSTAVNA MJERA. 9. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Zaječar.
Rezime: Danas se susrećemo sa povećanim brojem saobraćajnih nezgoda. Razlog tome možemo tražiti u činjenici da automobili za kraće vrijeme dostižu veće brzine. Znamo da je brzina jedan od najveći faktora rizika u saobraćaju. Paralelno sa razvojem automobilske industrije neophodno je da se mjere bezbjednosti u saobraćaju usavršavaju. Osim toga Evropska Unija insistira na jednakim ograničenjima brzine, smatrajući da bi to smanjilo potrebu za represivnim mjerama. Jedan dio borbe za povećanje nivoa bezbjednosti svakako jeste i informisanje vozača o ograničenju brzinu, kao polaznoj osnovi u sistemu upravljanja brzinama. U okviru rada je analizirana magistralna putna dionicu kroz Grad Banjaluku,na kojoj je lociran stacionarni uređaj za mjerenje brzine kretanja, odnosno evidentiranje prekršaja.

Ključne reči: saobraćajna nezgoda, brzina, saobraćajna signalizacija

Abstract: Today, we have increased number of traffic accidents. The reason for this can be found in the fact that the cars for a short time reach higher speeds. We know that speed is the main cause of traffic accidents. As we have advencement in the automotive industry, we also need to improve our speed menagement. In addition the European Union insists on equal speed limits, it is considered that this would reduce the need for repressive measures. One part of the struggle to increase the level of traffic security and is sure to inform drivers about the restriction. In the paper analyzes the main road section of the city of Banja Luka, on which we have stationary device for measuring the speed of movement, he is also recording of the offense.

Keywords: traffic accidents, speed, traffic signals

Rad je izložio/-la: Jovana Samopjan


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020