D08
KOLIKO VOZAČI U EVROPI ZAISTA ZNAJU DA PRUŽE PRVU POMOĆ? – REZULTATI PISA EURO TEST ISTRAŽIVANJA
HOW MUCH DRIVERS IN EUROPE ACTUALLY KNOW HOW TO GIVE FIRST AID? - RESULTS OF PISA EURO TEST SURVEY
LJubica Aleksić, Sanja Despotović
Aleksić, L., Despotović, S., (2014). Koliko vozači u Evropi zaista znaju da pruže prvu pomoć? – Rezultati PISA Euro TEST istraživanja. 9. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Zaječar.
Rezime: Prva pomoć je deo svake moderne strategije bezbednosti saobraćaja. Crveni krst Srbije je učestvovao u realizaciji međunarodnog PISA Euro test istraživanja o tome koliko vozači znaju da pruže prvu pomoć u slučaju saobraćajne nezgode. U istraživanje je bilo uključeno četrnaest zemalja Evrope. U svakoj zemlji je testiran uzorak od 200 ispitanika-vozača koji su u standardnoj anketi odgovarali na pitanja iz oblasti prve pomoći i demonstrirali praktične veštine prve pomoći. U radu su prikazani rezulatiti PISA EuroTEST istraživanja, sa komparativnom analizom rezultata u Srbiji u odnosu na druge evropske zemlje.

Ključne reči: prva pomoć, Crveni krst Srbije, PISA EuroTEST istraživanje

Abstract: First aid is a part of modern road safety strategy. Red Cross of Serbia has participated in the realization of the International PISA test Euro survey about how much drivers know to provide first aid in case of road accident. The study included fourteen European countries. In each country a sample of 200 respondents- drivers has been tested. They were answering the standard questioner about the first aid and were demonstrating practical first aid skills. This paper presents results of the PISA Euro TEST survey, with the analysis of the results in Serbia compared to other European countries

Keywords: first aid, Red Cross of Serbia, PISA test Euro survey

Rad je izložio/-la: LJubica Aleksić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020