D18
ULOGA PROMETNOG PSIHOLOGA U DESETLJEĆU AKCIJE ZA SIGURNOST PROMETA NA CESTAMA
THE ROLE OF A TRAFFIC PSYCHOLOGIST IN THE DECADE OF ACTION FOR ROAD SAFETY
LJiljana Mikuš, Dubravka Svilar Blažinić
Mikuš, L., Blažinić, D., (2014). Uloga prometnog psihologa u Desetljeću akcije za sigurnost prometa na cestama. 9. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Zaječar.
Rezime: Prometna psihologija je područje primijenjene psihologije usmjereno na proučavanje ponašanja sudionika u prometu, psiholoških procesa koji se nalaze u osnovi tog ponašanja, povezanosti između ponašanja u prometu i događanja prometnih nesreća. Prometni psiholozi nisu do sada bili uključeni u aktivnosti Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa RH. Predlažu se aktivnosti u kojima svoju ulogu trebaju naći prometni psiholozi: •Osvještavanje javnosti za razne opasnosti koje donosi nepovoljno psihofizičko stanje u kombinaciji s alkoholom, drogama i lijekovima. •Edukativna uloga u oblikovanju i provođenju programa prometnog odgoja u dječjim vrtićima, u osnovnim i srednjim školama. •Učenje tolerancije i ljubaznosti u odnosu na "ranjive" sudionike u prometu koje treba početi u ranoj životnoj dobi provođenjem edukativnih programa. •Agresivna vožnja: upućivanje u programe kognitivno – biheviralne terapije kako bi agresivne osobe naučile kontrolirali agresivnost, ljutnju i impulzivno ponašanje. •Uvođenje psihosocijalnog tretmana za počinitelje prekršajnih i kaznenih djela u prometu. •Umor vozača i ometanja u vožnji - prepoznavanje i uključivanje mogućih distraktora u vožnji. •Ergonomski pristup - oblikovanje prometne signalizacije treba biti učinjeno na ergonomski prihvatljiv način, usklađeno s osnovnim psihološkim principima percepcije i procesuiranja informacija. •Nezavisnu istragu prometne nezgode treba provesti s aspekta sigurnosti, otkrivajući nepovoljne faktore u sustavu "čovjek – vozilo – cesta – okolina" koji su u određenom trenutku doveli do nezgode.

Ključne reči: prometna psihologija, prometni psiholog, sigurnost cestovnog prometa

Abstract: Traffic psychology is a field of applied psychology focuses on the study of the behavior of road users, the psychological processes that underlie this behavior, the connection between the behavior of traffic accidents. Traffic psychologists have so far not been significantly involved in the activities of the National Programme of Road Safety Croatian Republic. The proposed activities in which their role should be found: •Raising public awareness of the dangers of various adverse psychological and physical condition in combination with alcohol, drugs and medicines. •Educational role in shaping and implementing the program of traffic education in kindergartens, primary and secondary schools. •Learning tolerance and kindness in relation to "vulnerable" road users which should start at an early age by implementing educational programs. •Aggressive driving: referral programs to control aggressive people learned aggression, anger and impulsive behavior. •The implementation of psychosocial treatment for perpetrators of misdemeanors and traffic offenses. •Driver fatigue and distraction while driving - to identification and engage potential distracters while driving. •Ergonomic approach - design traffic signals should be done in an ergonomically way, in line with the basic psychological principles of perception and processing of information. •Independent investigation of an accident should be carried out in terms of security, revealing unfavorable factors in the system "man - vehicle - road – environment" that at one point they led to the accident.

Keywords: traffic psychology, traffic psychologist, road safety

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020