G23
TEHNIČKI PREGLEDI VOZILA U BUDUĆNOSTI - KONTROLA ELEKTRONSKIH SISTEMA VOZILA
ROADWORTHINESS TESTS FOR VEHICLES IN THE FUTURE - CONTROL OF VEHICLE'S ELECTRONIC SYSTEMS
Snežana Petković, Nataša Kostić, Zeljko Đurić
Petković, S., Kostić, N., Đurić, Z., (2014). TEHNIČKI PREGLEDI VOZILA U BUDUĆNOSTI - KONTROLA ELEKTRONSKIH SISTEMA VOZILA. 9. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Zaječar.
Rezime: Periodični pregled vozila razvijao se kontinuirano otkada je uveden početkom 20. vijeka. S jedne strane, uvođenje elektronike u automobile dodatno je ubrzalo njihovu integraciju, a s druge strane nametnuti su novi zahtjevi za tehnički pregled vozila.Tokom posljednje decenij, elektronika je zauzela posebno mjesto u proizvodnji automobila. Ona je integralni dio većine automobilskih komponenata. Elektronske jedinice za kontrolu bezbjednosti vožnje i opreme namjenjene zaštiti životne okoline, na primjer, uvedeni su kao standardna oprema vozila.Naredni korak bi bio obezbijediti da svaki od tih sistema besprijekorno funkcioniše tokom cijelog eksploatacionog perioda vozila. Zbog toga je neophodno stalno unapređenje tehnologije tehničkog pregleda vozila. U ovom radu ukazano je na poseban značaj bezbjednosnih elektronskih sistema na vozilu, inicijativu za njihovo integrisanje u postojeću proceduru tehničkog pregleda vozila, i iskustvo onih koji se već bave ovom problematikom.

Ključne reči: vozila, elektronika, tehnički pregled

Abstract: Periodic inspection of vehicles has evolved continuously since it was introduced in the early 20th century. On the one hand, the introduction of electronics in cars has further accelerated their integration, on the other hand impose new requirements for the technical inspection of vehicles. During the last decade, the electronics took a special place in car production. It is an integral part of most automotive components. Electronic control units and driving safety equipment intended protection of the environment, for example, were introduced as standard vehicles. The next step would be to ensure that each system works flawlessly throughout the exploitation period of the vehicle. Therefore, it is necessary to constantly improving technology vehicle inspection. This paper pointed out the special importance of the security of electronic systems in the vehicle, an initiative to integrate them into existing vehicle inspection, and the experience of those who are already dealing with this problem.

Keywords: vehicles, electronics, technical inspection

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020