B18
ISKUSTVA AGENCIJE ZA BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA REPUBLIKE SRPSKE NA IZGRADNJI SISTEMA UPRAVLJANJA BEZBJEDNOŠĆU SAOBRAĆAJA U LOKALNIM ZAJEDNICAMA
EXPERIENCES OF THE REPUBLIC OF SRPSKA’S TRAFFIC SAFETY AGENCY IN THE DEVELOPMENT OF ROAD SAFETY MANAGEMENT SYSTEM IN LOCAL COMMUNITIES
Milija Radović, Zoran Tadić
Radović, M., Tadić, Z., (2014). ISKUSTVA AGENCIJE ZA BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA REPUBLIKE SRPSKE NA IZGRADNJI SISTEMA UPRAVLJANJA BEZBJEDNOŠĆU SAOBRAĆAJA U LOKALNIM ZAJEDNICAMA. 9. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Zaječar.
Rezime: Osnivanjem Agencije za bezbjednost saobraćaja 2011. godine značajno je intenziviran rad na izgradnji sistema upravljanja bezbjednošću saobraćaja u jedinicama lokalne samouprave. Rezultati tog rada ogledaju se, između ostalog, u osnivanju novih savjeta za bezbjednost saobraćaja u lokalnim samoupravama(za dvije godine broj lokalnih samouprava koje imaju formirane savjete povećan za 50%), kao i sve većem učešću jedinica lokalne samouprave u provođenju preventivnih aktivnosti.U cilju praćenja napretka jedinica lokalne samouprave u oblasti rada na unapređenju bezbjednosti saobraćaja i međusobnog upoređivanja ukazala se potreba za definisanjem prelaznih pokazatelja (indikatora) uspješnosti lokalnih samouprava. U radu su prikazana iskustva Republike Srpske u definisanju indikatora uspješnosti i primjena istih na rangiranje lokalnih samouprava.

Ključne reči: BEZBJEDNOST, SAOBRAĆAJ, SAMOUPRAVA, UPRAVLJANJE, INDIKATORI

Abstract: With the establishment of the Traffic Safety Agency in 2011, the work on the development of the road safety management system has significantly intensified in the local self-government units. The results of this work can be reflected in, amongst other things, the establishment of new traffic safety councils in local self-government units (the number of local self-government units, with the council established, has increased by 50% in the period of two years), as well as in the growing participation of local self-government units in the enforcement of preventive activities. In order to monitor the progress of local self-government units in the areas of activities to improve road safety and for mutual comparisons, it was necessary to define intermediate performance indicators of local self-government units. This paper presents the experience of the Republic of Srpska in defining performance indicators and their implementation in the ranking of local self-government units.

Keywords: SAFETY, TRAFFIC, LOCAL SELFGOVERNMENTS, MANAGEMENT, INDICATORS

Rad je izložio/-la: Milija Radović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020