V13
IZVRŠENJE NOVČANE KAZNE ZA SAOBRAĆAJNE PREKRŠAJE PREMA NOVOM ZAKONU O PREKRŠAJIMA
ENFORCMENT OF FINES IN THE NEW LAW OF MISDEMEANORS
Sunčica Savić
Savić, S., (2014). IZVRŠENJE NOVČANE KAZNE ZA SAOBRAĆAJNE PREKRŠAJE PREMA NOVOM ZAKONU O PREKRŠAJIMA. 9. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Zaječar.
Rezime: Jedan od najvažnijih ciljeva novog Zakona o prekršajima je poboljšanje naplate svih novčanih kazni, pa i onih određenih za saobraćajne prekršaje.U ovom radu se ukazuje na novine u postupku: naplate novčane kazne, prinudne naplate, zamene neplaćene novčane kazne kaznom rada u javnom interesu ili kaznom zatvora, odnosno na novine u postupku izvršenja novčane kazne prema novom Zakonu o prekršajima.

Ključne reči: novčana kazna, izvršenje kazne

Abstract: One of the main purposes of the new law of misdemeanors is to improve the collection of fines, including those designated for traffic violations.This text indicates news in the process: collection of fines, enforcement of fines, replacing unpaid fines penalty of community service or imprisonment, or the news in the enforcement of fines in The new law of misdemeanors.

Keywords: fines, enforcement of fines

Rad je izložio/-la: Sunčica Savić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020