B03
ZNAČAJ LOKALNE BAZE PODATAKA O SN ZA ANALIZU STANJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U JEDINICI LOKALNE ZAJEDNICE, STUDIJA PRIMERA- GRAD VALJEVO
THE SIGNIFICANCE OF THE LOCAL DATABASE OF TRAFFIC ACCIDENTS FOR ANALYSIS OF TRAFFIC SAFETY SITUATION IN THE LOCAL COMMUNITY, STUDY THE EXAMPLES-TOWN VALJEVO.
Zoran Jevđenić, Jovana Sokolović
Jevđenić, Z., Sokolović, J., (2014). Značaj lokalne baze podataka o SN za analizu stanja bezbednosti saobraćaja u jedinici lokalne zajednice, studija primera- grad Valjevo. 9. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Zaječar.
Rezime: Cilj ovog rada je da predstavimo novi model praćenja stanja bezbednosti saobraćaja kroz formiranje baze podataka koja sadrži sve kategorije sadržane u Sn upitniku i upisniku saobraćajnih nezgoda, jer su oni dva direktna izvora podataka o saobraćajnim nezgodama i nastradalima koji se vode kod nas. Ovakva baza omogućava kontinuirano praćenje stanja bezbednosti i veliki broj analiza koje se mogu vrlo brzo obaviti. Model je kreiran i upotrebljen za analizu stanja bezbednosti na području grada Valjeva i najvažniji rezultati su predstavljeni u radu.

Ključne reči: jedinica lokalne zajednice, saobraćajne nezgode, baza podataka, analiza stanja bezbednosti saobraćaja..

Abstract: The aim of this paper is to introduce a new model of monitoring traffic safety through the creation of a database that contains all the categories contained in Sn questionnaire and a register of accidents, because they are two direct sources of data about traffic accidents and casualties kept in our country. This database allows continuous monitoring of traffic safety and a large number of analyzes that can be done very quickly. The model was created and used for the analysis of traffic safety in the city of Valjevo and the most important results are presented in the paper.

Keywords: local community, traffic safety, database, traffic accidents

Rad je izložio/-la: Jovana Sokolović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020