D20
APLIKACIJA OPERATORA NAD PIKSELIMA ZA POBOLJŠANJE OPTIČKOG PREPOZNAVANJA KARAKTERA U ALGORITMU ZA AUTOMATSKO PREPOZNAVANJE TABLICA
AN APPLICATION OF IMAGE POINT OPERATORS FOR OCR IMPROVEMENT IN ALPR ALGORITHM
Vojislav Lukić, Zdravko Popović
Lukić, V., Popović, Z., (2014). Aplikacija operatora nad pikselima za poboljšanje optičkog prepoznavanja karaktera u algoritmu za automatsko prepoznavanje tablica. 9. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Zaječar.
Rezime: Optičko prepoznavanje karaktera (eng. OCR – Optical Character Recognition) je veoma važan deo automatskog prepoznavanja registarskih oznaka. Vrlo često neki spoljni faktori koji se pojavljuju u realnim uslovima mogu imati značajan uticaj na smanjenje preciznosti prepoznavanja karaktera. Neki od ovih faktora su: prljave i prašnjave registarske oznake, ogrebotine na karakterima na registarskim oznakama, različiti intenziteti piksela na različitim delovima slike i td. Postoje različite tehnike poboljšanja za optičko prepoznavanje karaktera koje su obično veoma zahtevne u pogledu računarskih resursa. Algoritam za prepoznavanje registarskih oznaka treba da radi u realnom vremenu, pa su se u ovom radu koristili jednostavni operatori nad pikselima kao što su gama korekcija i korekcija osvetljenja/kontrasta u poboljšanju slike registarske oznake, kako bi se izbeglo korišćenje dodatnih računarskih resursa. U radu su prikazani operatori za poboljšanje slike i dati su rezultati u kojoj meri ovakvo poboljšanje utiče na prepoznavanje karaktera.

Ključne reči: poboljšanje slike, optičko preoznavanje karaktera, automatsko prepoznavanje registarskih oznaka, operatori nad pikselima

Abstract: Optical character recognition (OCR) is a very important part of an automatic license plate recognition (ALPR) algorithm. Often some real scene factors outside the scope of the image acquisition could have significant effect on decrease of the accuracy of the OCR engine. Some of those factors are: filthy and dusty plates, noise and scratch on plate characters, different pixel intensities on different part of the plate image etc. There are various techniques of an image improvement for OCR that are usually computationally very demanding. An ALPR algorithm should be working in a real-time so we try to involve some simple point operators for gamma correction and brightness/contrast, in the license plate image improvement in order to avoid computational costs. In this work simple point operators are showed and results of improvement are presented.

Keywords: image improvement, OCR, ALPR, point operators

Rad je izložio/-la: Vojislav Lukić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020