G03
UTICAJ KONTROLE PRISTUPA NA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA I NIVO USLUGE PUTEVA
IMPACT OF ACCESS MANAGEMENT ON TRAFFIC SAFETY AND LEVEL OF SERVICE
Vladan Tubić, Marijo Vidas
Tubić, V., Vidas, M., (2014). UTICAJ KONTROLE PRISTUPA NA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA I NIVO USLUGE PUTEVA. 9. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Zaječar.
Rezime: Putevi predstavljaju značajne resurse i najvažnije javne investicije jedne zemlje. Svaka saobraćajna deonica ima dvostruki zadatak, da obezbedi efikasno saobraćajno povezivanje i u isto vreme omogući pristupačnost do lokacija u neposrednom okruženju puta. Ovi zadaci su kontradiktorni, pa je bitno racionalno uravnoteženje. Dostizanje zahtevane efikasnosti i očuvanje bezbednosti u saobraćajnom toku inicira veću kontrolu pristupa i obratno, povećan broj pristupa negativno utiče na bezbednost učesnika i smanjenje kapaciteta puta. Uticaj kotrole pristupa ima različit karakter na saobraćajne uslove na vangradskoj i gradskoj mreži, zbog bitno drugačijih osobenosti saobraćajnog procesa, ali i atraktivnosti zemljišta kome (ne)treba omogućiti pristup. Haotična urbanizacija u neposrednom putnom okruženju u našoj zemlji, posebno je izražena na državnim putevima i njihovim prolascima kroz naseljena mesta. Iako je prvi pravilnik kontrole pristupa nastao još davne 1902.g., (New Jersey, USA) broj priključaka, odnosno pristupa koji je istraživanjima detektovan na našim putevima nije zabeležen u savremenoj literaturi i jasno ukazuje na činjenicu da se ovim problemom niko nije bavio. Zbog bezbednosnih razloga se rešenje traži u ograničenjima brzine koji ne odgovaraju samom rangu puta, a visoko kapacitivni vangradski putevi postaju deonice gradske ulične mreže. U radu će biti prikazane tehnike i smernice koje bi napokon trebale naći primenu i u našim uslovima, kao i veza sa zaboravljenim procedurama i obavezujućim fazama prostornog planiranja. Takođe, kroz analize uticaja nepostojanja kontrole pristupa biće prikazani modeli za kvantifikaciju bezbednosti i efikasnosti saobraćaja. U inostranoj literaturi je posebno velika pažnja posvećena vezi između kontrole pristupa (broja priključaka) i broja saobraćajnih nezgoda.

Ključne reči: Kontrola pristupa, bezbednost, nivo usluge

Abstract: Roads constitute a valuable resource and a major public investment. It is essential to operate them safely and efficiently by managing the access to and from abutting properties. Reaching wanted efficiency and maintaining safety, needs more access control, since increased number of connections, will have negative impact on traffic safety and road capacity. Influence of access management has a different character to the traffic conditions on rural and urban road network, due to divergence in traffic processes, as well as in the attractiveness of the land. The chaotic urbanization in the immediate road environment in our country is particularly evident on state roads and their passages through urban areas. Although the first access control rule book is from 1902, (New Jersey, USA) number of connections, detected on our roads, is not recorded in the current literature. For security reasons, speed limits do not match to rank of the road and highly capacitive interurban roads are becoming sections of the city street network. Here will be displayed techniques and guidelines that should find implementation in our conditions, as well as connection to the binding phases of spatial planning. Also, through analyzes of the impact of access control absence, models to quantify the security and efficiency of traffic, will be presented. In the foreign literature a lot of attention is dedicated to the relationship between access control (number of connections) and number of traffic accidents.

Keywords: access control, traffic safety, level of service

Rad je izložio/-la: Vladan Tubić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020